Последователи
д-р Семра Изетова
д-р Семра Изетова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Сийка Йорданова
д-р Саня Любенов, дм
д-р Саня Любенов, дм
Акушерство и гинекология
Нехрин Ахмед Мехмед
Нехрин Ахмед Мехмед
Студент по медицина
Лорен Абдулхаким АлШаргаби
д-р Златка Чолакова
Петя Илиева
Петя Илиева
Студент по медицина
Светлана Тодорова
Светлана Тодорова
Нервни болести / Неврология
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Мария  Шишкова
д-р Мария Шишкова
Акушерство и гинекология
Евангелина Лулчева
Евангелина Лулчева
Студент по медицина
Исмаил Башов
Исмаил Башов
Студент по медицина
Димитър Радков Радков
д-р Боряна  Чафадарова
1 2 3 4 5 ... 13