д-р Марин Мухтаров, дм
д-р Марин Мухтаров, дм
Гастроентерология
д-р Васил Василев
д-р Марин Пенков
д-р Марин Пенков
Образна диагностика
д-р Трифон Вълков
д-р Трифон Вълков
Инфекциозни болести
доц. Росен Калпачки, дм
проф. Пламен Кинов, дм
проф. Пламен Кинов, дм
Ортопедия и травматология
д-р Сава Валентинов Петров
д-р Сава Валентинов Петров
Ендокринология и болести на обмяната
Димитър Христев
доц. Пенчо Колев, дм
д-р Николче Атанасов
д-р Николче Атанасов
Обща дентална медицина
1 2