Последователи
д-р Елица  Гьокова
д-р Елица Гьокова
Акушерство и гинекология
д-р Румен Иванов Тонев
д-р Румен Иванов Тонев
Авиационна медицина
д-р Николай Йорданов Тошев
д-р Николай Йорданов Тошев
Акушерство и гинекология
д-р Даниела Бельова
д-р Татяна Кирилова  Нанкова
1 2