Последователи
Д-р Николай Николов
Д-р Николай Николов
Акушерство и гинекология
Д-р Ергюз Кара
Д-р Ергюз Кара
Акушерство и гинекология
Д-р Светлана  Врагалева
Д-р Светлана Врагалева
Акушерство и гинекология
д-р Елица  Гьокова
д-р Елица Гьокова
Акушерство и гинекология
д-р Николай Йорданов Тошев
д-р Николай Йорданов Тошев
Акушерство и гинекология