Главна страница

За нас

TEVA е сред първите 10 фармацевтични компании и най-голямата генерична фармацевтична компания в света. Медикаментите на TEVA намират приложение във всички терапевтични области, като онкологията е една от основните.

"ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД е официално представителство на световноизвестната фармацевтична компания ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЛИМИТИД, специализирана в разработване, производство и продажба на лекарствени продукти и активни вещества.TEVA е сред първите 10 фармацевтични компании и най-голямата генерична фармацевтична компания в света. В портфолиото си има и оригинални продукти.

Медикаментите на TEVA намират приложение във всички терапевтични области, като онкологията е една от основните. Някои от най-популярните са:

Carboplatin - Teva 10 mg/ml - 15 ml conc. sol. Inf. x 1

Bleomycine Teva 15 000 IU powder for solution for injection 10 ml

Osteo D capsules 0,25mcg x 30

Tevagrastim 30 MIU/0,5 inf x 1

Temozolomide caps x 5 caps

Capecitabine Teva 500mg, tabl. X 120

Dacarbazin Teva sol. for inj. х 10

Alnair tabl 25 mg x 30

Cyproterone tablets x 100

Zoledronic acid Teva, 4 mg

Myocet, 50 mg 

Здравният министър поема обществените поръчки за лекарства на болниците
Здравният министър поема обществените поръчки за лекарства на болниците

Здравният министър поема обществените поръчки за лекарства на болниците. Това предвижда проектопо...

Овариален карцином е темата на МОРЕ 2014
Овариален карцином е темата на МОРЕ 2014

Научната програма, както и други подробности за предстоящата конференция можете да видите в прика...

Публикации

Здравният министър поема обществените поръчки за лекарства на болниците
Здравният министър поема обществените поръчки за лек...
Публикация
Овариален карцином е темата на МОРЕ 2014
Овариален карцином е темата на МОРЕ 2014
Публикация
Кардиотоксичност на онкологичните лекарства
Кардиотоксичност на онкологичните лекарства

При пациенти на дългогодишна терапия с цитостатици и хормонални препарати може да се очаква сърде...