Главна страница

За нас

Продуктите на Baxter са придобили съществено значение при терапията и поддържащото лечение на пациенти с туморни заболявания. Актуалното портфолио на компанията се състои от няколко химиотерапевтични продукта, както и от системи за овладяване на болката и парентерално хранене.

На 30.10.2001 американската компания Baxter International Inc. закупува ASTA Medica Oncology GmbH & Co. KG, приемник на Degussa, Dusseldorf. ASTA Medica Oncology, предшественик на Baxter Oncology, разработва, произвежда и продава онкологични лекарствени продукти в повече от 100 страни по света. Компанията има съществено влияние на пазарите в Европа, Северна и Латинска Америка. Продуктите на Baxter са придобили съществено значение при терапията и поддържащото лечение на пациенти с туморни заболявания. Актуалното портфолио на компанията се състои от няколко химиотерапевтични продукта, както и от системи за овладяване на болката и парентерално хранене.

Основните приоритети в дейността на Baxter Oncology са:
- Разработване на нови лекарствени продукти
- Близко сътрудничество с лекари, фармацевти, асоциации и други длъжностни лица с обединяващата цел подобряване лечението на пациенти с ракови заболявания.
- Компетентна животоподдържаща терапия
- Международно сътрудничество

Онкология Baxter създаде публикация
2015
Излезе новото Фармако-терапевтично ръководство по детска хематология и онкология
default image
Излезе новото Фармако-терапевтично ръководство по детска хематология и онкология

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти публикува новото Фармако-терап...

Публикации

Излезе новото Фармако-терапевтично ръководство по детска хематология и онкология
Публикация
Излезе новото Фармако-терапевтично ръководство по детска хематология и онкология