Последователи
Анелия Димитрова
д-р Мевлян Мустафа
Нурие  Ереджеб
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
 Емилия Ивета Свиленова Иванова
Емилия Ивета Свиленова Иванова
Студент по дентална медицина
Мими Стоянова
д-р Златка Чолакова
Мариела Славова
Мариела Славова
Студент по обществено здраве
Константина Зупова
Константина Зупова
Студент по обществено здраве
д-р Иван Зафиров
д-р Станка Сарафова
д-р Анна  Карафилоска
Илиян Достов
Илиян Достов
Студент по медицина
д-р Свилен Станчев
1 2 3