Последователи
г-н Иван Шекерев
 Емилия Ивета Свиленова Иванова
Емилия Ивета Свиленова Иванова
Студент по дентална медицина
Емилия Лумбева
Емилия Лумбева
Студент по фармация
Иван Гришев Шекерев
Иван Гришев Шекерев
Студент по медицина
доц. Владимир Гончев, дм
Славея Панева
д-р Станка Сарафова
д-р Маргарита Маркова
д-р Маргарита Маркова
Образна диагностика
д-р Горан Деримачковски
д-р Павлина Николаева Лозанова
1 2