Последователи
Емилия Лумбева
Емилия Лумбева
Студент по фармация
Иван Гришев Шекерев
Иван Гришев Шекерев
Студент по медицина
д-р Маргарита Маркова
д-р Маргарита Маркова
Образна диагностика