Valtensin & Valtensin  Plus
Valtensin & Valtensin Plus

Описание

Valtensin & Valtensin Plus - ДОВЕРИЕ НА 100 000 ПАЦИЕНТА VALTENSIN и VALTENSIN PLUS e първи избор при новооткрита хипертония Лечението с VALTENSIN и VALTENSIN PLUS е най-достъпната съвременна антихипертензивна терапия в България

VALTENSIN е единственият АRB с индикации за лечение на пациенти преживяли миокарден инфаркт (МИ).
VALTENSIN притежава доказателства за превенция и редукция на инцидентите от диабет тип 2.
VALTENSIN и VALTENSIN PLUS е най-предписвания АРБ в България.
VALTENSIN и VALTENSIN PLUS са с пълно разгърнато дозово портфолио.

VALTENISIN е мощен и селективен aнгиотензин II рецепторен блокер. Действа селективно върху АТ1 рецепторен подтип, отговорен за познатите действия на ангиотензин II.

ATC код C09CA03

VALTENISIN

Терапевтичните показания обхващат артериална хипертония, сърдечна недостатъчност и подобряване преживяемостта след инфаркт на миокарда при клинично стабилни пациенти с признаци, симптоми или радиологични данни за левокамерна недостатъчност и/или левокамерна систолна функция
               Дозиране при артериална хипертония:
Препоръчителна начална доза е 80 mg еднократно дневно. В рамките на 2 до 4 седмици се очаква максимален антихипертензивен ефект. При нужда дозата се увеличава до 160 mg или може да се добави диуретик (пълно дозово портфолио на фиксирана комбинация). VALTENSIN може да се комбинира със всички други препоръчани антихипертензивни медикаменти.

               Дозиране при сърдечна недостатъчност:
Препоръчителна начална доза е 40 mg два пъти дневно. Повишаването на дозата може да става на постепенно до два пъти по 160 mg за дневен прием.

               Дозиране след миокарден инфаркт:
Стартиране с VALTENISIN след 12 часа от преживяния миокарден инфаркт. Началната доза е 40 mg дневно, като покачването става след 7 дни до два пъти по 40 mg и последващо титриране до поддържаща доза от 160 mg двукратен прием, при добро толериране от пациента. VALTENSIN може да бъде включен към препоръчваната от Европейските ръководства стандартна терапия след МИ.

VALTENSIN PLUS

VALTENSIN PLUS е показан за лечение на есенциална хипертония, като фиксирана комбинация при пациенти, чието артериално налягане не се контролира адекватно от монотерапия с valsartan или hydrochlorothiazide.
             Дозиране на различите дозови форми:
Препоръчителната доза е една таблетка от 160 mg/12,5 mg или 160 mg/25 mg, както и 320 mg/12,5 mg или 320 mg/25 mg веднъж дневно в зависимост от целта за редукция в артериалното налягане. Препоръчва се титриране на дозите на отделните компоненти. При всеки случай, повишаването на дозата на отделните компоненти трябва да се проследи до следващата доза, за да се намали риска от хипотония и други нежелани лекарствени реакции.

За подробна информация относно продукта, моля прочетете приложените кратки характеристики.