Nebivolol Actavis
Nebivolol Actavis

Описание

Nebivolol Actavis - ИЗБОР ПРИ ХИПЕРТОНИЯ С УСКОРЕНА СЪРДЕЧНА ЧЕСТОТА

NEBIVOLOL ACTAVIS притежава β3 адреномиметичен ефект или NO (азотен оксид) ефект, осигуряващ превенция на ендотелната дисфункция и NO-зависима вазодилатация и намалява риска от развитие на атеросклероза и подобрява функцията на ендотелa.
NEBIVOLOL ACTAVIS е с най-висока кардиоселективност и липса на негативен β2 върху сексуалната функция. Тя помага за нормална еректилна функция на фона на терапия с бета блокер и затова е избор при млади сексуално активни хипертоници с леко ускорена сърдечна честота.
NEBIVOLOL ACTAVIS чрез NO-зависим периферен вазодилатативен ефект е подходящ избор при повишено периферно съдово съпротивление (ХАНК, ПСБ) за лечение на периферен тип хипертония (високо периферно съдово съпротивление) с данни за системна атеросклероза.
NEBIVOLOL ACTAVIS не променя бъбречната функция и запазва реналния кръвоток, като по този начин притежава ренопротективен ефект.
NEBIVOLOL ACTAVIS повишава нивата на адипонектин, потиска метаболитните разстройства при диабет тип 2, атеросклероза и метаболитен синдром.
NEBIVOLOL ACTAVIS е с отличен профил на безопасност, отличен комплайанс и придържане към терапията.
АТС Код - С07АВ12


NEBIVOLOL ACTAVIS е рацемична смес от два енантиомера, SRRR-nebivolol (или d-nebivolol) и RSSS-nebivolol (или L-nebivolol).
NEBIVOLOL ACTAVIS съчетава два фармакологични ефекта:
1. конкурентен и селективен бета-рецепторен антагонистичен ефект. Този ефект се дължи на SRRR-енантиомера (d-енантиомера);
2. проявява слабо вазодилатативно действие в резултат на взаимодействие със системата L-аргинин/азотен окис;


Еднократното и многократно приложение на NEBIVOLOL ACTAVIS понижава сърдечната честота и кръвното налягане в покой и при усилие при нормотензивни индивиди и хипертензивни пациенти. Антихипертензивният ефект се запазва и при продължително лечение. В терапевтични дози nebivolol е лишен от алфа-антагонистична активност.

NEBIVOLOL ACTAVIS е показан за лечение на артериална хипертония и хронична сърдечна недостатъчност (ІІ-ІV функционален клас по NYHA), като допълнение към стандартната терапия (АСЕ инхибитор, диуретик, АТ ІІ антагонист и/или дигиталисов гликозид).

Дозиране при артериална хипертония:Препоръчителната дневна доза е 5 mg еднократно. Антихипертензивният ефект се проявява след 1-2 седмици от началото на лечението. Оптимален ефект се постига след около 4 седмици.
Дозиране при хронична сърдечна недостатъчност: (ІІ-ІV функционален клас по NYHA)
Лечението трябва да започва с постепенно увеличаване на дозата в зависимост от поносимостта. Започва се с възможно най-ниската дневна доза от 2.5 mg и се увеличава през 14 дни с по 2.5 mg до достигане на доза от 10 mg дневно.Максималната препоръчителна доза е 10 mg дневно."