Tintaros
Tintaros

Описание

TINTAROS - най-мощния антилипемичен ефект!!!!!

Лечението с TINTAROS намалява нивата на hsCRP и подобрява функцията на съдовия ендотел, като това води до редукция в диаметъра на плаката и увеличение в минималния диаметър на лумена, или казано с други думи - стоп в развитието на коронарната атеросклероза и стабилизиране на атероматозните плаки.

TINTAROS е регистриран с пълно дозово портфолио от 5, 10, 20 и 40 mg, което позволява гъвкава схема на дозиране за бързо достигане до таргетни нива, дори без нужда от титриране на дозата и бързо и значимо намаление на LDL-C и увеличение на HDL-C до прицел.
С TINTAROS пациентите имат повече от редукция в липидните нива, чрез плейотропни ефекти с влияние върху системната атеросклероза за значима редукция на съдовия риск (МИ, инсулт, СС смърт), дори при ниски нива на LDL-C. TINTAROS осигурява намаление на СС заболеваемост и удължава продължителността и качеството на живот.
TINTAROS е селективен и конкурентен инхибитор на HMG-CoA редуктазата, който превръща 3-хидрокси-3-метил-глутарил коензим А в мевалонат, прекурсор на холестерола.
TINTAROS увеличава броя на чернодробните LDL рецептори върху клетъчната повърхност, като засилва поемането и катаболизма на LDL и инхибира чернодробната синтеза на VLDL, като по този начин намалява общия брой на VLDL и LDL частици. TINTAROS намалява повишения LDL-холестерол, общия холестерол и триглицеридите и повишава HDL-холестерола. Той понижава също ApoB, неHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG и увеличава ApoA-I. TINTAROS понижава и съотношенията LDL-C/HDL-C, общ C/HDL-C, неHDL-C/HDL-C и ApoB/ApoA-I.

TINTAROS
Терапевтични показания
Лечение на възрастни, юноши и деца над 10-годишна възраст с първична хиперхолестеролемия (тип IIa) или смесена дислипидемия (тип IIb) като добавка към диетата, когато резултатът от диетата и от други нефармакологични мерки (напр. физическите упражнения, намаляване на теглото) не е задоволителен. Лечение на хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия като добавка към диетата, както и с друго липидопонижаващо лечение (напр. LDL афереза) или когато това лечение не е подходящо.
TINTAROS за превенция на сърдечно-съдови събития:
Предотвратяване на големи сърдечно-съдови събития при пациенти, оценени с висок риск за първо сърдечно-съдово събитие, като допълнение към коригирането на други рискови фактори
Дозиране.
С лечението задължителна е стандартна диета за понижаване нивото на холестерола. Дозировката се определя от индивидуалните терапевтични цели и отговора на пациента, с помощта на препоръките на съвременните консенсусни ръководства.
Препоръчваната начална доза е 5 или 10 mg с възможности за титриране до максималната терапевтична доза от 40 mg, еднократно дневно. При необходимост, дозата може да се коригира като се премине на следващото дозово ниво след 4 седмици.