Бронхетамин 7,5 mg/5 ml сироп
Бронхетамин 7,5 mg/5 ml сироп

Описание

Сироп за симптоматично лечение на суха кашлица с различна етиология с вкус на карамел и шоколад

Качествен и количествен състав:

5 ml сироп съдържат 7,5 mg бутамират цитрат

Терапевтични показания:

  • Сироп за симптоматично лечение на суха кашлица с различна етиология (вкл. коклюш)
  • Потискане на кашлицата в пред и пост-оперативен период при хирургични процедури и бронхоскопия

Дозировка и начин на приложение:

Деца от 3 до 6 години:

Препоръчвана доза  - 3 пъти дневно по 5 ml

Деца от 6 до 12 години:

Препоръчвана доза  - 3 пъти дневно по 10 ml

Деца над 12 години:

Препоръчвана доза  - 3 пъти дневно по 15 ml

Възрастни:

Препоръчвана доза  - 4 пъти дневно по 15 ml

Максималната продължителност без лекарско предписание е 1 седмица.