Azatril
Azatril

Описание

Антибиотик, принадлежащ към групата на азалидните макролиди – сравнително нов клас макролидни антибиотици.

                                                            Защо Azatril е уникален?

• Уникална фармакокинетика

• Широк спектър на действие

• Доказана клинична ефективност

Azatril - основни характеристики

  • Висока антибактериална активност спрямо:

- грам-положителни
- грам-отрицателни аероби
- някои анаероби
- атипични/интрацелуларни причинители: mycoplasma pneumoniae, chlamydia trachomatis, chlamydia pneumoniae

  •  киселинно устойчив
  •  голям обем на разпределение в организма
  •  макролид с най-дълго поддържана концентрация на мястото на инфекцията

 

Азатрил - насочено действие

• Динамичното равновесие между концентрациите на антибиотика във вътреклетъчното и извънклетъчното пространство се подсилва от доставката на Azithromycin чрез фагоцитите до мястото на инфекцията и обяснява ефиктивността на този "тъканно активен" антибиотик.

• Фагоцитното пренасяне е един нов механизъм, чрез който допълнителни количества от антибиотика се доставят директно до мястото на инфекцията.Освобождаването на Azithromycin от фагоцитите е повишено при контакт на клетъчната им мембрана с бактериите.

Показания и дозиране:

Инфекции на горните дихателни пътища:

• остри възпаления на синусите

• средното ухо

• тонзило-фарингити

Инфекции на долните дихателнипътища:

• бронхити

• обострен хроничен бронхит

• типичнии атипични пневмонии

Дозировка:

1-виден 500мг, от 2-ри до 5-ти ден х 250 мг или 3 дни по 500 мг

При Деца: 1-ви ден - 10mg/kg, от 2-ри до 5-ти ден - 5mg/kg или 3 дни по 10 mg/kg

Инфекции на кожата и меките тъкани:

• еризипел

• импетиго

• вторичен пиодермит

Дозировка: 3 дни по 500 мг, Деца:3 днипо 10 mg/kg

• Еrythema chronicum migrans - първи стадий на Лаймска болест:

Дозировка: 1-ви ден 1 грам, от 2-ри до 5-ти ден – по 500 мг дн.С

Сексуално преносими инфекции

Azithromycin е единственият макролиден антибиотик одобрен за лечение на причинени от Chlamydia Trachomatis остри уретрити и цервицити седнократна доза от 1 грам. Паралелно се лекуват двамата партньори (1 опаковка)

Усложнени и хронифицирали хламидиази:

1 грам Azatril през 4-5 дни – 2 пъти (1 опаковка)

Гонококовиуретрити и цервицити:

Azatril - еднократна курсова доза от 2 грама (1 опаковка)

Azatril Actavis

Azatril Actavis

Azatril Actavis

Azatril Actavis