Fungolon 4caps. x 150mg
Fungolon 4caps. x 150mg

Описание

Fungolon (Fluconazole) е първият представител на новия клас синтетични широкоспектърни бис-триазолови антимикотици. Той се различава от другите представители на този клас по химична структура, фармакокинетични свойства и фармакологични качества.

                                           Гъбичните инфекции - Здравен проблем

Гъбичните инфекции не са за подценяване
Влошават качеството на живот
Водят до сериозни усложнения
Разпространението на гъбичните инфекции се увеличава

Fungolon 4 x 150 mg

  • Отлично проникване в телесните течности и тъкани, включително цст;
  • Добре дифундира в храчките, слюнката, перитонеалната течност, кожата, очната и витреална течност
  • Висока концентрация във вагиналния секрет;
  • Редки случаи на нежелани лекарствени реакции.

Oдобрени показания на Fungolon 4 x 150 mg

  • тежки системни кандидозни инфекции, включително инфекции на пикочните пътища, перитонити и пневмония;
  • орофарингеална и езофагиална кандидоза;
  • дерматомикози; tineapedis, tineacorporis, tineacruris, tineaversicolor, tineaunguium (onychomycosis);кожна кандидиоза
  • при лечение със широкоспектърни антибиотици:
    150 mg в началото и 150 mg в края на лечението със системен антибиотик.

- А сега накъде?
- Към правилният антимикотик,
разбира се – Fungolon!!!

Fungolon Actavis 4caps x 150mg