Tamsudil
Tamsudil

Описание

Тamsudil - Tamsulosin hydrochloride 0.4 MG X 30 Твърди капсули с изменено освобождаване. Аlpha1 - адренорецепторен антагонист.

Хиперплазия на простатата

Доброкачествена простатна хиперплазия рядко причинява симптоми преди възраст -40 години, но повече от половината от мъжете на възраст 60 години и почти 90% от мъжете между 70 и 80 години показват симптоми на доброкачествен растеж напростатата.

Като част от половата система на мъжа, простатната жлеза е зависима от баланса на половите хормони в организма на мъжа. 5– алфа- редуктазата превръща тестостерона в 5-алфа-дихидротестостерон - основният хормон, свързан с регулацията на простатния растеж. Концентрацията му в човешки простатни жлези с хиперплазия е значително по-висока.

Увеличена простата се установява в случаи,когато клетките на вътрешния слой на простатната жлеза се разрастват и образуват фиброзни възли. Тези възли упражняват натиск върху уретрата и причиняват болка и проблеми при уриниране.

Ако остане нелекувана, ДХП може да доведе до простатит, а в по – тежки случаи до невъзможност за пълно изпразване на мехура, което предразполага към инфекции на пикочния мехур, бъбреците и увреждане на бъбречната функция.

Доброкачествена хиперплазияна простатата (BPH=benign prostatic hyperplasia)

BPH причинява:

  • Затруднение в уринирането;
  • Непълно изпразване на пикочния мехур;
  • Възможност за инфекция и увреждане на бъбреците.

Медицинско лечение

•  Алфа-блокери: отлична първа линия. Tерапевтична опция за мъже

със силни симптоми, които желаят лечение (Alfuzosin, Doxazosin, Тamsulosin, Тerazosin). Препоръка: Въпреки че има разлики в профилите на нежеланит елекарствени реакции тези медикаменти се счита, че имат равна клинична ефективност.

•  Инхибиторина 5 - алфа-редуктазата: Dutasteride and Finasteride са подходящи и ефективни за лечение на пациенти с LUTS, свързани с уголемяване на простатата. Освен, че подобряват симптомите, намаляват и риска от остра задръжка на урината и необходимостта от хирургическа интервенция.

•  Комбинирана терапия (алфа-блокери и 5-алфа редуктаза инхибитори): подходяща и ефективна стратегия за лечение на пациенти с LUTS, свързани с увеличаване размерите на простатата. Клинични резултати от проучвания показват, че комбинираната терапия значително подобрява симптомите и пикочния поток в сравнение с всяка от съответните моно-терапии, намалява задръжката на урина и нуждата от хирургична интервенция.

Тamsudil - Tamsulosin hydrochloride

Показания: Лечение на функционални симптоми на долните пикочни пътища, предизвикани от доброкачествена хиперплазия на простатата (ДХП).

Противопоказания: Свръхчувствителност къмTamsulosin hydrochloride или към някое от ПВ; ортостатична хипотония; изразена чернодробна недостатъчност.

Начинна приложение и дозировка: Една капсулад невно след закуска или след първото хранене за деня. Капсулитет рябва да се поглъщат цели с чаша вода в изправено или седнало положение.Не бива да се нарушава целостта им.

Действие: Tamsulosin се свързва с α1-рецепторите, намиращи се главно в гладката мускулатура на простатата, шийката на пикочния мехур и простатната част на уретрата. Това води до релаксация на гладката мускулатура, понижаване на обструкцията, подобряване на микцията.

Tamsulosin е α-блокер, който предизвиква селективно отпускане на гладката мускулатура на уретера с последващо подтискане на уретерните спазми и дилатация на лумена на уретера и така улеснява изгонването на камъните.

В проспективно рандомизирано контролиранок линично изпитване,провеждано от юни 2008 г. до декември 2010 г.,102 пациенти са завършили клиничното изпитване. Всички пациенти са били подложени на литотрипсия. Пациентите са разделени на случаен принцип в две групи: 52 пациенти, получавали Tamsulosin с традиционната терапия (хидратация и аналгетик, когато е необходимо), и контролната група с 50 пациенти, които са получавали плацебо с традиционната терапия.

Резултатите показват, че Тamsulosin - третираната група има по - малко симптоми, намалени аналгетични нужди, по-малко страничние фекти, като всички разлики са статистически значими в сравнение с контролнатагрупа (Р <0.05).

ИЗВОДИ: Тamsulosin намалява дозировката на аналгетика и честота на епизодите на колики и настраничните ефекти след литотрипсия.

2013 Dec 12;6(1):e12836. doi: 10.5812/numonthly.12836. eCollection 2014.The effect of tamsulosin, an alpha-1 receptor antagonist as a medical expelling agent insuccess rate of uretero scopic lithotripsy. KetabchiAA, Mehrabi S.

Tamsudil Actavis - Tamsulosin