Lemilvo®
Lemilvo®

Описание

Lemilvo® (aripiprazole) e атипичен антипсихотик за лечение на шизофрения и биполярно афективно разстройство при възрастни и юноши над 15 години.

Lemilvo® е показан за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство тип I и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, които се повлияват от лечение. 

За подробна информация относно продукта, моля прочетет приложените кратки характеристики за двете лекарствени форми.