Brieka®
Brieka®

Описание

Бриека е показана за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни; показана като допълваща терапия при възрастни с парциални гърчове с или без вторична генерализация, както и за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.


За подробна информация относно продукта, моля прочетет приложенaтa краткa характеристиka.