ПарацетаМакс® Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
ПарацетаМакс® Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор

Описание