Victanyl Трансдермални пластири
Victanyl Трансдермални пластири

Описание

Victanyl Трансдермални пластири - мощно обезболяващо средство при ракова болка, съвременна форма на приложение, висок профил на безопасност, активно действащо вещество - Fentanyl, три дозови концентрации: 50, 75, 100 µg/h.

АТС Код: N02AB03

N - Нервна система

N02 - Аналгетици

N02A – Опиоидни аналгетици

N02AB – Производни на фенилпиперидина

N02AB03 – Фентанил

 

Активно действащо вещество: Фентанил, фенилпиперидиново производно.

Терапевтичният ефект се дължи на силно изразен афинитет на Фентанил към µ-рецепторите. В черния дроб се метаболизира до Норфентанил основно чрез CYP3A4. Елиминира се чрез урината, главно под формата на метаболити.

Дозови концентрации: 50µg/h, 75µg/h, 100µg/h. Всяка опаковка съдържа пет индивидуално опаковани пластира.

Начин на действие– Фентанил се абсорбира през кожата благодарение на високата си липофилност в продължение на 72 часа.

Лекарствена форма – трансдермален пластир. Активно действащото вещество е включено в матрична система. Чрез нея се освобождава Фентанил в продължение на 72 часа на малки, постоянни дози.

 

Този начин на приложение изключва неконтролирано освобождаване на аналгетика. Пластирите са оптимален метод на обезболяване за пациенти, които изпитват трудности с преглъщането, страдат от непрестанно гадене и повръщане, карцином на глава или шия. Поради избягване на метаболизма на първо минаване през черния дроб, не се отчита загуба на активно вещество. Необходими са значително по-малки дози за постигането на максимален аналгетичен ефект в сравнение с парентералния или перорален начин на приложение на опиоидни аналгетици в аналогични дози. Трансдермалните пластири са дискретни и изключително удобни за приложение – подмяна на 72 часа.

Как да сме сигурни, че избраната от нас доза на Victanyl Трансдермални пластири осигурява оптимално обезболяване?

Морфинът е определен като "златен стандарт" при титриране дозата на опиоиден аналгетик за лечение на карциномна болка.

*Източник - http://www.physicianspractice.com/palliative-and-s...

(ONCOLOGY, Rewiev Article/ May 01, 2000 - An Alternative Algorithmfor Dosing Transdermal Fentanyl for Cancer-Related Pain: Page 2 of 2)

Първите няколко дни се извършва контрол върху постигнатия обезболяващ ефект при всяка апликация. Ако е необходимо, се изписва паралелен прием на бързо действащ аналгетик –опиоиден или не. През първите 12 часа пациентът продължава да приема предшестващия опиоиден аналгетик в предишната доза. За достигане на оптималната концентрация, пластирът може да бъде разрязан наполовина.

Victanyl Трансдермални пластири е показан за деца над 2 г. и възрастни. При пациенти в старческа възраст и пациенти с ниско телесно тегло е необходима корекция на дозата. Специално внимание към пациенти с бъбречна и чернодробна недостатъчност, към пациенти с астма и ХОББ, поради висок риск от респираторен дистрес.

Инструкции за приложение на Victanyl Трансдермални пластири:

Пластирът се поставя в горната част на торса - на гърба или под ключицата.

                        

Избраният кожен участък следва да бъде здрав и неразранен. Почиства се добре само с вода. Не сеизползват дезинфектанти или миещи средства. Ако има окосмяване, се отстранява с ножичка, а не със самобръсначка.

При използването на трансдермални пластири пациентите не бива да се излагат на слънце, да посещават парна баня или сауна. Повишаването на телесната температура може да доведе до неконтролирано освобождаване на активната субстанция.

След изтичане на 72 часа се поставя нов пластир на място, различно от това на предишния.

                                                                                                                                       

Краищата на употребения вече пластир плътно се прилепват със субстанцията навътре, преди да се изхвърли.

Режим на отпускане - Victanyl Трансдермални пластири се отпуска на жълта рецепта, която има срок на изпълнение 7 календарни дни. Рецептата може да бъде изпълнена в аптеки, които имат лиценз за работа с наркотични средства. Правилата, режимът на отпускане и начинът на отчет са регламентирани в Закона за наркотичните вещества и прекурсорите.

За подробна информация относно продукта, моля прочететe приложената кратка характеристика.