Oxycodone Actavis капсули с бързо освобождаване
Oxycodone Actavis капсули с бързо освобождаване

Описание

Oxycodone Actavis капсули - за ПЪРВИ път лекарите и пациентите разполагат с Oxycodone с БЪРЗО освобождаване на активната сустанция: без алтернатива при ОСТРА БОЛКА, терапевтичен ефект до 30 минути, максимална плазмена концентрация до 1/1,5 час.

ATC код - N02AA05

N - Нервна система

N02 - Аналгетици

N02A – Опиоидни аналгетици

N02AА – Естествен алкалоид на опиума

N02AА05 – Оксикодон

Състав:

Всяка капсула Oxycodone Actavis съдържа 10 mg/20 mg Оксикодонов хидрохлорид (Oxycodone hydrochloride), еквивалентно на 8,96 mg/17,93 mg Оксикодон (Oxycodone).

Синтезиран е от опиум, получен от тебаина през 1916 г. във Франкфуртския университет, като получаването му е в резултат от опит за подобряване на съществуващите към него време опиоиди: Морфин, Хероин и Кодеин. Целта на предназначението му е била - притъпяване болките на ранените по време на Първата Световна война.

Оксикодон показва афинитет към κ -, µ - и δ - опиоидните рецептори в главния и гръбначния мозък (опиоиден агонист). Оксикодон се метаболизира в червата и черния дроб чрез цитохром Р450 системата до Нороксикодон (CYP3A4) и Оксиморфон (CYP2D6), както и до няколко глюкоронови конюгати. Екскретира се чрез урината.

Дозови концентрации: 10mg, 20 mg. Всяка опаковка съдържа петдесет капсули.

Обичайната стартова доза е 10 mg на всеки шест часа. Ако пациентът вече е лекуван с опиоидни анлгетици, може да се стартира с по-високата концентрация. За постигане максимален ефект е необходимо първоначално ежедневно титриране на дозата. Ако се налага, лекуващият лекар може да съкрати времевия интервал на приложение от шест на четири часа.

Основно правило при определяне еквивалентността на обезболяващия ефект на Оксикодон хидрохлорид твърди капсули спрямо "златния стандарт" - 10 mg Oxycodone перорално е еквивалентен на 20 mg Morphine перорално.

Показания: Oxycodone Actavis капсули с бързо освобождаване са показани при:

1. ОСТРА болка - като самостоятелна патологична проява.

2. "ПРОБИВНА" болка - при добре обезболени пациенти на лечение с опиоидни аналгетици с удължено освобождаване.

3. Като начална терапия на хронична болка.

4. 10 - 12% от пациентите с хронична болка се лекуват само с бързодействащи опиоидни аналгетици.

* Употребата е разрешена при деца над 12 г. и възрастни.

Специално внимание при пациенти с бъбречна или чернодробна недостатъчност, остри или хронични белодробни заблявания, пациенти в старческа възраст.

При продължителна употреба Оксикодон предизвиква ефект на привикване (дозов толеранс) и се налага корекция на дозата. Удачно е да се предписват и лаксативи, тъй като употребата води до чести прояви на констипация.

Режим на отпускане - Oxycodone Actavis капсули с бързо освобождаване се отпускат на жълта рецепта, която има срок на изпълнение 7 календарни дни. Рецептата може да бъде изпълнена в аптеки, които имат лиценз за работа с наркотични средства. Правилата, режимът на отпускане и начинът на отчет са регламентирани в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


За подробна информация относно продукта, моля прочетете приложената кратка характеристика.