Magnerich®
Magnerich®

Описание

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лечение на състояния, свързани с установен магнезиев дефицит, които се изявяват с някои от следните симптоми (мускулни крампи, парестезии), заместителна терапия на магнезиев дефицит при бременни и съпътстващо лечение при стабилна стенокардия и ритъмни нарушения;

Име на лекарствения продукт

Магнерич 500 mg таблетки/Magnerich 500 mg tablets

 

Качествен и количествен състав

Активното вещество в една таблетка е магнезиев DL-аспартат тетрахидрат (magnesiumDL-aspartatetetrahydrate) 500mg, екв. на 1,4 mmolMg2+или 34mgMg2+

За пълния списък напомощните вещества вижте точка 6.1.

 

Терапевтични показания

За лечение на състояния, свързани с установен магнезиев дефицит, които се изявяват с някои от следните симптоми: мускулни крампи, парестезии;

За съпътстващо лечение при стабилна стенокардия и ритъмни нарушения;

Като заместителна терапия на магнезиев дефицит при бременни (особено при заплашващи аборти и преждевременни раждания)

За профилактика на:

  • хипомагнезиемия припациенти, които са на лечение с диуретици (бримкови и тиазидни);
  • прееклампсия и еклампсия при бременни

 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни

Дозировката на продукта зависи от степента на магнезиевия дефицит.

Препоръчваната доза е по 2 таблетки 3 пъти дневно в продължение на една седмица, след което се преминава на поддържаща доза от 2-3 таблетки дневно.

Специални популации

Бременни

Заместително лечение на магнезиев дефицит при бременни – по 1 таблетка дневно; при заплашващи аборти и преждевременни раждания – по 2 таблетки 1 до 3 пъти дневно.

За профилактика на прееклампсия и еклампсия (леки форми) – по 2-3 таблетки дневно.

Педиатрична популация

Деца над 6 години: 10-30 mg/kg, разпределени в три приема дневно.

 

Начин на приложение

Приемът на продукта трябва да продължи най-малко 6 седмици. Магнерич може да се прилага продължително време. Най-добре е таблетките да се поглъщат с малко течност.