Описание

​Списание "Health.bg" е единственото българско специализирано издание за здравна политика и медицина, което излиза 10 пъти годишно в тираж 10 000 броя.

Списание "Health.bg" е единственото българско специализирано издание за здравна политика и медицина, което излиза 10 пъти годишно в тираж 10 000 броя.

"Health.bg" е част от "Хелт Медия" и има повече от 8-годишна история. До 2009 г. списанието е познато под името "Българска медицинска практика".

Разпространява се безплатно и достига до 30 процента от медицинските специалисти в България:

  • Централните и местните институции, ръководещи здравеопазването – МЗ, Комисията по здравеопазване на НС, НЗОК, РЗОК, РЦООЗ;
  • Медицинските университети;
  • Съсловните организации в здравеопазването;
  • Националните консултанти;
  • Научните медицински дружества;
  • Националните здравни заведения; областните и общинските болници;
  • Огромна част от общопрактикуващите лекари;
  • Специалисти от болничната и извънболничната помощ;
  • Фармацевтичните компании;
  • Пациентски и други неправителствени организации

"Health.bg" е актуален широк форум по всички въпроси на актуалната здравна политика. Редакцията се стреми да представя всички гледни точки по даден проблем, включително с акценти от други държави. На страниците на списанието присъстват от министъра и водещите здравни мениджъри до общопрактикуващият лекар от най-малките населени места.
Изтъкнати медицински специалисти представят новости в своята област. Стремежът е към практическа насоченост на информацията, за да бъде приложима във всекидневната медицинска практика.
Списанието отделя страници и за релакс – интересни и занимателни четива в различни области.
През 2008 г. изданието получи престижната награда за специализирано съдържание и визия "Златен чадър" от Международния фестивал MediaMixx.