Последователи
д-р Елван Али
д-р Светослав Хрусанов
д-р Светослав Хрусанов
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Димитър Корчев
д-р Димитър Корчев
Общопрактикуващ лекар
д-р Румяна Ровелова
д-р Румяна Ровелова
Общопрактикуващ лекар
1 2 3 4 5