Последователи
Теодора Христова Жилева
д-р Елена Кирова
д-р Елена Кирова
Детска кардиология
д-р Генка Стоилова
д-р Генка Стоилова
Общопрактикуващ лекар
д-р Зорница Георгиева
д-р Зорница Георгиева
Общопрактикуващ лекар
Едис Мурадов Абтулов
Едис Мурадов Абтулов
Студент по друга медицинска специалност
д-р Мария Желязкова
д-р Мария Желязкова
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Младен Петров
д-р Младен Петров
Общопрактикуващ лекар
д-р Елван Али
д-р Снежа Мишева
д-р Снежа Мишева
Вътрешни болести
Д-р Ноах  Франджи
Д-р Ноах Франджи
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Нели Дузманчина
д-р Нели Дузманчина
Общопрактикуващ лекар
д-р Мария  Тасева
д-р Калина  Гочкова
д-р Калина Гочкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Шериф Лешова
д-р Шериф Лешова
Вътрешни болести
1 2 3 4