Главна страница

За нас

В Клиниката по нефрология се приемат пациенти от цялата страна с всички бъбречни заболявания

В Клиниката по нефрология се диагностицират и лекуват всички гломерулни, тубулно-интерстициални и съдови бъбречни заболявания, нефролитиаза, вродени и наследствени нефропатии, бъбречно засягане при системни автоимунни заболявания и имунни васкулити, при диспротеинемии и при диабет, остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност във всички стадии. Приемат се пациенти от цялата страна с всички бъбречни заболявания.

Клиниката разполага с модерно оборудване:
• Три апарата за ултразвукова диагностика, единият от които е от най-висок клас, с възможности за Доплерова диагностика на бъбречни съдове; Еластография, 3D изображение – реконструкция, както и контраст-усилена ехография;
• Зала с инструментариум за пункционна бъбречна биопсия и пункция на бъбречни кисти под ехографски контрол;
• Апарат за плазмафереза и имуноабсорбция;
• Апарат за ЕКГ;
• Holter за 24-часово мониториране на артериалното налягане;
• Монитор за ЕКГ, пулсова честота и артериално налягане;
• Перфузори.

Клиника по нефрология създаде публикация
2014
Може ли понятието вулнерабилна хемодинамика да влезе в лексиката на нефролога (РЕЗЮМЕ)
Може ли понятието вулнерабилна хемодинамика да влезе в лексиката на нефролога (РЕЗЮМЕ)

Ат. КундурджиевКлиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска” – СофияКласическо е схващането под х...

Клиника по нефрология създаде публикация
2014
Обновената Клиника по нефрология на УМБАЛ „Александровска” бе открита официално
Обновената Клиника по нефрология на УМБАЛ „Александровска” бе открита официално

По случай 135 години от основаването и 130 години от именуването на Александровска болница, на 3 ...

Публикации

Може ли понятието вулнерабилна хемодинамика да влезе в лексиката на нефролога (РЕЗЮМЕ)
Може ли понятието вулнерабилна хемодинамика да влезе...
Публикация
Обновената Клиника по нефрология на УМБАЛ „Александровска” бе открита официално
Обновената Клиника по нефрология на УМБАЛ „Александр...
Публикация