Последователи
д-р Донка  Дишева
д-р Донка Дишева
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Галина Райнова
д-р Виолета Цветкова
д-р Пламена Христова
д-р Пламена Христова
Общопрактикуващ лекар
д-р Павлинка Пламенова Лъжовска
д-р Елина Стефанова
д-р Елина Стефанова
Общопрактикуващ лекар
д-р Антон Атанасов
д-р Антон Атанасов
Ортопедия и травматология
1 2