Последователи
д-р Yuliyan Kirov
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
г-н Иван Шекерев
д-р Пламен Макавеев
д-р Десислава  Пенева
д-р Недрет Адърбелли
д-р Йоана Ковачева
д-р Диана Димитрова
д-р Йоана  Младенова
д-р Здравка  Карамян
д-р Здравка Карамян
Пневмология и фтизиатрия
д-р Пенка Христова
д-р Михаил Анастасов Читаков
1 2 3