Последователи
Antoaneta Dimitrova
Antoaneta Dimitrova
Студент по обществено здраве
Симона Стаменова
Симона Стаменова
Студент по медицина
д-р Валери Велев, дм
д-р Валери Велев, дм
Медицинска паразитология
доц. Соня Генова, дм
доц. Соня Генова, дм
Клинична алергология
д-р Цветомира Борисова
д-р Ваньо Шарков
д-р Ваньо Шарков
Образна диагностика
д-р Маргарита Шаркова
д-р Милена Стоянова-Маврова
Д-р Танжу Панджар