Последователи
Анелия Димитрова
Antoaneta Dimitrova
Antoaneta Dimitrova
Студент по обществено здраве
Симона Стаменова
Симона Стаменова
Студент по медицина
Доц. Валери Велев, дм
Доц. Валери Велев, дм
Медицинска паразитология
доц. Соня Генова, дм
доц. Соня Генова, дм
Клинична алергология
д-р Цветомира Борисова
Д-р Павел Павлов
Д-р Павел Павлов
Общопрактикуващ лекар
д-р Ваньо Шарков
д-р Ваньо Шарков
Образна диагностика
д-р Маргарита Шаркова
д-р Милена Стоянова-Маврова
Д-р Танжу Панджар