Главна страница

За нас

Nevolen

Терапевтични показания

  • Лечение на есенциална хипертония.
  • Лечение на стабилна лека до умерена хронична сърдечна недостатъчност, в допълнение към стандартната терапия при пациенти в напреднала възраст (≥70 години).

Дозировка и начин на приложение

Начин на приложение:

Таблетката трябва да се приема с достатъчно количество течност (например чаша вода), с или без храна.

Хипертония:

Възрастни

Доза е една таблетка (5 mg) дневно, за предпочитане по едно и също време всеки ден. Таблетките могат да се приемат по време на хранене.

Антихипертензивният ефект се проявява 1-2 седмици след започване на лечението. Оптималният ефект обикновено се постига само след 4 седмици.

Комбинация с други антихипертензивни лекарства

Бета-блокерите могат да бъдат използвани самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни лекарства. До момента, допълнителен антихипертензивен ефект е наблюдаван само при комбинация на небиволол с хидрохлортиазид 12,5-25 mg.

Пациенти с бъбречна недостатъчност

При пациенти с бъбречна недостатъчност, препоръчителната начална доза е 2,5 mg дневно. При необходимост, дневната доза може да се увеличи до 5 mg.

Пациенти с чернодробна недостатъчност

Данните за пациенти с чернодробна недостатъчност или нарушена чернодробна функция са ограничени. Поради това, употребата на Неволен от тези пациенти е противопоказна.

Пациенти в напреднала възраст

Препоръчителната начална доза при пациенти над 65 годишна възраст е 2,5 mg дневно. Ако е необходимо, дневната доза може да бъде увеличена до 5 mg. Поради ограничен опит,приложението при пациенти над 75 години трябва да бъде с повишено внимание, като пациентите трябва да се проследяват отблизо.

Деца и юноши

Употребата на Неволен при деца и юноши под 18 години не се препоръчва, поради недостатъчни данни за безопасността и ефективността на лекарствения продукт.

Хронична сърдечна недостатъчност (ХСН)

Лечението на стабилна хронична сърдечна недостатъчност трябва да започне с постепенно увеличаване на дозата до постигане на оптималната индивидуална поддържаща доза.

Пациентите трябва да са със стабилна хронична сърдечна недостатъчност, без епизоди на остра недостатъчност през предходните 6 седмици. Препоръчително е лекуващият лекар да има опит при лечението на хроничната сърдечна недостатъчност.

При пациенти, които са на лечение със сърдечно-съдови лекарства като диуретици и/или дигоксин и/или АСЕ инхибитори и/или ангиотензин-II-антагонисти, дозирането на тези лекарства трябва да бъде стабилизирано през предходните две седмици, преди започване на лечението с небиволол.

Титрирането на дозата трябва да се извършва на интервали от 1-2 седмици, в зависимост от толерантността на пациента, по следните стъпки: 1,25 mg небиволол да се увеличи до 2,5 mg небиволол веднъж дневно, а след това до 5 mg веднъж дневно и после до 10 mg веднъж дневно.

Максималната препоръчителна доза е 10 mg небиволол веднъж дневно.

Започване на лечението и всяко увеличение на дозата трябва да се извършва под наблюдение на лекар в продължение на поне 2 часа, за да е сигурно, че клиничното състояние (особено по отношение на кръвно налягане, сърдечна честота, проводни нарушения и симптоми на влошаване на сърдечната недостатъчност) остава стабилно.

Наличието на нежелани реакции може да ограничи приложението на максимална препоръчителна доза при всички пациенти. При необходимост, достигнатата доза може да се намали стъпка по стъпка и да се започне отново, когато е възможно.

По време на фазата на титриране, в случай на влошаване на сърдечната недостатъчност или при непоносимост, се препоръчва първо да се намали дозата небиволол или при необходимост (при тежка хипертония, влошаване на сърдечната недостатъчност с остър белодробен оток, кардиогенен шок, симптоматична брадикардия или АV блок) да се спре веднага.

Лечението на стабилна хронична сърдечна недостатъчност с небиволол обикновено е продължителен процес.

Не е препоръчително лечението да бъде прекратявано внезапно, тъй като това може да доведе до временно влошаване на сърдечната недостатъчност. Ако е необходимо преустановяване на лечението, дозата трябва да се понижава постепенно, като на седмица се намалява наполовина.

Таблетките могат да бъдат приемани по време на хранене.

Пациенти с бъбречна недостатъчност

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с лека до умерена бъбречна недостатъчност, тъй като титрирането на дозата до максималната поносима доза е индивидуално. Няма опит при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност (серумен креатинин ≥2,83 mg/dl). Ето защо, употребата на небиволол при тези пациенти не се препоръчва.

Пациенти с чернодробна недостатъчност

Данните за пациенти с чернодробна недостатъчност са ограничени. Ето защо, приложението на небиволол е противопоказно.

Пациенти в напреднала възраст

Няма нужда да се коригира дозата, тъй като титрирането до максималната поносима доза е индивидуално.

Деца и юноши

Неволен не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 18 години, поради липсата на/недостатъчни данни за безопасността и ефективността на продукта.

Nevolen (Неволен) създаде публикация
2015
Юбилейна национална научно-практическа конференция на ОПЛ
Юбилейна национална научно-практическа конференция на ОПЛ

Конференцията ще се проведе от 19.11 до 21.11.2015г. в гр. Пловдив в "Новотел Пловдив". В прикаче...

Nevolen (Неволен) създаде публикация
2015
Арбитражна процедура
Арбитражна процедура

Здравейте,Вчера приключи арбитражната процедура по член 31 от Директива 2001/83/ЕС (с номер ЕМЕА...

Публикации

Юбилейна национална научно-практическа конференция на ОПЛ
Публикация
Юбилейна национална научно-практическа конференция на ОПЛ
Арбитражна процедура
Публикация
Арбитражна процедура
Nevolen (Неволен) създаде публикация
2014
Наднормено тегло при деца на разведени родители
Наднормено тегло при деца на разведени родители

Както знаем покачването на теглото е един от основните рискови фактори за артериалната Хипертония...