Главна страница

За нас

..

Терапевтични показания

  • Лечение на артериална хипертония
  • Лечение на исхемична болест на сърцето (ангина пекторис)
  • Лечение на стабилна, хронична сърдечна недостатъчност с намалена систолична вентрикуларна функция

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Принципно лечението трябва да започне с ниски дози, които бавно да се увеличават. Във всички случаи дозата трябва да се адаптира индивидуално, според честотата на пулса и терапевтичния успех.

Артериална хипертония и исхемична болест на сърцето (ангина пекторис)

Препоръчителната доза е 5 mg бисопрололов фумарат веднъж дневно. Ако е необходимо, дозата може да се увеличи на 10 mgбисопрололов фумарат веднъж дневно.

Максималната препоръчителна доза е 20 mgбисопрололов фумарат веднъж дневно.

Дозата трябва да се адаптира индивидуално според честотата на пулса и терапевтичния успех.

Стабилна, хронична, умерена до тежка сърдечна недостатъчност

Когато се започва лечение с бисопролол пациентите трябва да са стабилизирани (без прояви на остра недостатъчност).

Препоръчва се лекуващият лекар да има съответния опит в лечението на хронична сърдечна недостатъчност.

Лечението на стабилна, хронична сърдечна недостатъчност с бисопролол изисква титрационна фаза:

Препоръчителната начална доза е 1,25 mg веднъж дневно. В зависимост от индивидуалната поносимост, дозата се увеличава на 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mgи 10 mg веднъж дневно през интервал от 2 или повече седмици. Ако увеличената доза не се понася добре, лечението може да продължи с по-ниска доза.

Максималната препоръчителна доза е 10 mgбисопрололов фумарат веднъж дневно.

По време на титрационната фаза се препоръчва проследяване на жизнените показатели (сърдечен ритъм, кръвно налягане), както и за поява на симптоми на влошаване на сърдечната недостатъчност.

Ако максимално препоръчваната доза не се понася добре, лечението може да продължи с постепенно намаляваща доза. В случай на преходно влошаване на сърдечната недостатъчност, на хипотония или брадикардия, се препоръчва преразглеждане на дозата на съпътстващото лечение. Може да се наложи временно намаляване на дозата на бисопролол или преустановяване на неговия прием. След стабилизиране на състоянието на пациента, може да се пристъпи към подновяване на лечението и/ или повишаване дозата на бисопролол.

Bisolen (Бисолен) създаде публикация
2016
Тестостеронът защитава мъжете от инфаркт
default image
Тестостеронът защитава мъжете от инфаркт

Изследване проведено от учени в САЩ установило, че приема на тестостерон значително намалява риск...

Bisolen (Бисолен) създаде статус
2016
Забравеното  дясно сърце-ехографска оценка
default image
Забравеното дясно сърце-ехографска оценка

Анатомично дясното сърце включва дясното предсърдие с двете празни вени, трикуспидалната клапа, ...

Забравеното дясно сърце-ехографска оценка

Публикации

Тестостеронът защитава мъжете от инфаркт
Публикация
Тестостеронът защитава мъжете от инфаркт
Сърдечно съдовите заболявания са топ убиец в САЩ.
Публикация
Сърдечно съдовите заболявания са топ убиец в САЩ.
Bisolen (Бисолен) създаде публикация
2015
Сърдечно съдовите заболявания са топ убиец в САЩ.
default image
Сърдечно съдовите заболявания са топ убиец в САЩ.

Сърдечните заболявания, инсулта и другите сърдечно съдови заболявания са причина за една трета от...

Bisolen (Бисолен) създаде публикация
2014
Забравеното  дясно сърце-ехографска оценка
default image
Забравеното дясно сърце-ехографска оценка

Анатомично дясното сърце включва дясното предсърдие с двете празни вени, трикуспидалната клапа, ...