Последователи
д-р Мария Кирилова Кирилова
д-р Миланка Станева
Анелия Костова
д-р Ани Моллова
д-р Ани Моллова
Общопрактикуващ лекар
д-р Дженка Гинчева
д-р Дженка Гинчева
Общопрактикуващ лекар
д-р Мая  Карагеоргиева
д-р Веселина Василева
д-р Веселина Василева
Общопрактикуващ лекар
д-р Кристина Симеонова
д-р Кристина Симеонова
Общопрактикуващ лекар