Последователи
д-р Костадинка  Евтимова
д-р Костадинка Евтимова
Акушерство и гинекология
Д-р Снежина  Райнова
Д-р Снежина Райнова
Кожни и венерически болести
д-р Елина Стефанова
д-р Елина Стефанова
Общопрактикуващ лекар
д-р Даниела Вражилова
д-р Даниела Вражилова
Общопрактикуващ лекар
Д-р Лилия  Грозева
Д-р Лилия Грозева
Кожни и венерически болести