Главна страница

За нас

Клиниката по токсикология е разположена в самостоятелна, достъпна за пациенти, изцяло обновена триетажна сграда в двора на УМБАЛСМ "Пирогов" ЕАД.


Отделение по токсикология – възрастни с информационен център
Отделението има разкрити 30 легла в 6 стаи, две от които са със самостоятелен санитарен възел и климатик. В него се лекуват пацинети над 18 годишна възраст с остри екзогенни отравяния:

 • с медикаменти,
 • алкохол,
 • битови отрови,
 • химични вещества,
 • препарати за растителна защита,
 • след контакт с отровни растения и животни,
 • остри токсоалергични заболявания,
 • зависимости,
 • слединтоксикационнни състояния.


Информационният център е неразделна част Клиниката по Токсокология и разполога със собствена база данни за състава и токсичното действие на екзотоксичните вещества.
Центърът има осигурен и достъп до информационната база данни на Европейската Асоциация на Информационните Токсикологични Центрове и Клиничните Токсиколози (EAPCCT), както и множество европейски токсикологични центрове (Краков - Полша; Гданкс - Полша; Стокхолм - Швеция; Скопие - Македония; Москва - Русия; Единбург - Шотландия; Талин - Естония и др).
Осигурява 24 часова специализирана информация относно състава, токсичното действие и терапевтичното поведение при остри екзогенни интоксикации.


Отделение по токсикология – деца
Отделението има разкрити 10 легла в 4 стаи, една от които е със самостоятелен санитарен възел и климатик. Това е единственото обособено детско отделение в страната, специализирано за лечение на остри екзогенни интоксикации при деца до 18 годишна възраст. В него се лекуват пацинети до 18 годишна възраст с остри екзогенни отравяния:

 • с медикаменти,
 • алкохол,
 • битови отрови,
 • химични вещества,
 • препарати за растителна защита,
 • след контакт с отровни растения и животни,
 • остри токсоалергични заболявания,
 • зависимости,
 • слединтоксикационнни състояния.


Диагностика/Токсикохимическа лаборатория
Клиниката по токсикология разполaга със специализирана токсикохимическа лаборатория за идентифициране на различни токсични вещества в биологични среди (кръв, урина, промивни води). Токсикохимическата лаборатория разполага със следната апаратура:

 • газов хроматограф,
 • спектрофотометър,
 • фотометър,
 • рН-метър,
 • микроскоп,
 • центрофуги,
 • аналитични везни,
 • система за вакуум-отдестилиране,
 • дестилатор,
 • термостат,
 • сушилня,
 • стъклария,
 • реактиви и стандарти за тънкослойна хроматография и др. токсикохимически анализи.

Лабораторията участва пряко в диагностично-лечебния процес на болницата. Организацията на работата в лабораторията позволява осъществяване на 24-часово непрекъснато дежурство и провеждане на спешни токсикохимични анализи. В токсикохимическата лаборатория се извършват следните изследвания:

 • качествени и количествени токсикологични изследвания на кръв, урина, промивни води и други субстанции / таблетки, прахове, течности /;
 • качествен анализ на бъбречни конкременти;
 • количествен анализ на кръв за определяне на съдържанието на етилов алкохол при ПТП, съгл. Наредба № 30/27.06.2001г. на МЗ,МВР и МП;
 • експертизна дейност.


Прием в клиниката
Приемът в стационара се осъществява след преглед и преценка на състоянието на болния от лекар специалист токсиколог в Приемен токсикологичен кабинен на Диагностично консултативен блок, УМБАЛСМ „Пирогов” София – централна сграда, първи етаж. Списъка на клиничните пътеки може да видите тук.

Клиника по токсикология създаде публикация
2015
Кои са най-големите рискове за отравяне в бита ? (ВИДЕО)
Кои са най-големите рискове за отравяне в бита ? (ВИДЕО)

С този въпрос се обърнахме към доц. Маргарита Гешева, началник на Клиниката по токсикология в УМБ...

Публикации

Кои са най-големите рискове за отравяне в бита ? (ВИДЕО)
Кои са най-големите рискове за отравяне в бита ? (ВИ...
Публикация