Главна страница

За нас

Atorvastatin Ecopharm
 

Терапевтични показания

Хиперхолестеролемия

Аторвастатин Ecopharm се използва като допълнение към диетата, целяща понижаване нивото на общия холестерол, LDL-холестерол, аполипопротеин В или триглицериди при пациенти с първична хиперхолестеролемия, включваща фамилна хиперхолестеролемия (хетерозиготен вариант) или комбинирана (смесена) хиперлипидемия (съответстваща на тип IIa и IIб по класификацията на Фредриксон), когато резултатът от диетата или други нефармакологични мерки е незначителен.

Аторвастатин Ecopharm също така е показан за намаляване на общия холестерол и LDL‑холестерола при пациенти с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия като допълнение към друго липидопонижаващо лечение (напр. LDL-афереза) или ако няма възможност за такова лечение.

Профилактика на сърдечно-съдови заболявания

За профилактика на сърдечно-съдови инциденти при пациенти, подложени на висок риск от развитие на първичен сърдечно-съдов инцидент (вижте т.5.1), като допълнение към корекцията на други рискови фактори.

Дозировка и начин на приложение

Перорално приложение

Преди началото на лечение с Аторвастатин Ecopharm пациентът трябва да бъде поставен на стандартна понижаваща холестерола диета, която той трябва да продължи да спазва и по време на лечението. Дозите трябва да се определят индивидуално в зависимост от изходните нива на LDL‑холестерол, целите на терапията и клиничния отговор на пациента.

Обичайната начална доза е 10 mg веднъж дневно. Корекция на дозата се извършва през интервали от 4 или повече седмици. Максималната доза е 80 mg веднъж дневно. Дози над 20mg/ден не са проучвани при пациенти под 18-годишна възраст.

Дневната доза трябва да се приема наведнъж, като може да се приема по всяко време на деня, с или без храна.

Препоръчва се придържане към настоящите насоки за лечение, за да се установят лечебните цели индивидуално за всеки пациент.

Първична хиперхолестеролемия и комбинирана (смесена) хиперлипидемия

При повечето пациенти доза от 10 mg Аторвастатин Ecopharm един път дневно е достатъчна. Терапевтичен ефект е видим след 2 седмици и достига максимум обикновено след 4 седмици. Ефектът се запазва по време на продължително лечение.

Хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия

Лечението трябва да започне с 10 mg Аторвастатин Ecopharm дневно. Дозите трябва да се преценят индивидуално и да се коригират на всеки 4 седмици до достигане на доза от 40 mg дневно. След това дозата може да бъде повишена до максимална дневна доза от 80 mg или 40 mgаторвастатин се комбинира със секвестрант на жлъчните киселини.

Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия

В проведено клинично проучване с участие на 64 пациента, като 46 от тях са с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия, аторвастатин се приема в дози до 80 mg/ден. Средното понижаване на LDL-холестерол за тези 46 пациента е 21%.

Дневната доза при пациенти с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия е 10-80mg/дневно като допълнение към друга терапия за понижаване на липидите (напр. LDL афереза) или ако няма възможност за такова лечение.

Профилактика на сърдечно-съдови заболявания

При първично проведени проучвания дозата е 10 mg/ден. По-високи дози могат да бъдат необходими с цел постигане на нива на LDL-холестерол, посочени в насоките за лечение.

Дозировка при пациенти с нарушена бъбречна функция

Бъбречните заболявания нямат влияние нито върху плазмената концентрация на аторвастатин, нито върху липидопонижаващия ефект на продукта и поради това не се налага коригиране на дозата.

Дозировка при пациенти с нарушена чернодробна функция

Аторвастатин Ecopharm трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с чернодробна недостатъчност (вижте т.4.4 и 5.2). Аторвастатин Ecopharm е противопоказан при пациенти с активно чернодробно заболяване (вижте т.4.3).

Пациенти в старческа възраст

Ефикасността и безопасността при пациенти над 70-годишна възраст са подобни на тези, които се наблюдават при възрастни.

Употреба в педиатрията

Опитът в педиатрията е ограничен до малък брой пациенти с тежка дислипидемия, като хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия (вижте т.5.1). Данните за безопасност, натрупани при разработване на продукта, не са били оценени.

Употребата при педиатрични пациенти трябва да се ръководи от специалисти.

Atorvastatin (Аторвастатин Екофарм) създаде публикация
2016
Приема на статини може да е ефективно при заболявания на очите свързани с възрастта
Приема на статини може да е ефективно при заболявания на очите свързани с възрастта

В частност приема на аторвастатин във високи дози води до регресия на липидните отлагания и подоб...

Atorvastatin (Аторвастатин Екофарм) създаде публикация
2016
За проблемите с теглото и успеха на децата вина могат да имат заобикалящите ги пушачи
За проблемите с теглото и успеха на децата вина могат да имат заобикалящите ги пушачи

Те установили, че децата подложени на въздействието на пасивното тютюнопушене значително по-чест...

Публикации

Приема на статини може да е ефективно при заболявания на очите свързани с възрастта
Приема на статини може да е ефективно при заболявани...
Публикация
За проблемите с теглото и успеха на децата вина могат да имат заобикалящите ги пушачи
За проблемите с теглото и успеха на децата вина мога...
Публикация
Atorvastatin (Аторвастатин Екофарм) създаде публикация
2015
Америка ще забрани на производителите на храни да използват трансмазнини
Америка ще забрани на производителите на храни да използват трансмазнини

Правителствената агенция по храните и лекарствата в САЩ дава 3 години срок на производителите на ...

Atorvastatin (Аторвастатин Екофарм) създаде публикация
2015
Статини и онкология
Статини и онкология

Резултатите са от две приключили клинични проучвания презентирани от American Society of Clinical...

Atorvastatin (Аторвастатин Екофарм) създаде публикация
2015
Първа Национална среща по ехокардиография и образна диагностика в кардиологията с международно участие
Първа Национална среща по ехокардиография и образна диагностика в кардиологията с международно уч...

Основната тема на събитието е приложението на новите неинвазивни методики за оценка на пациентит...

Atorvastatin (Аторвастатин Екофарм) създаде публикация
2015
Национална среща по Ехокардиография
Национална среща по Ехокардиография

Мястото на провеждане на Първата национална среща по ехокардиография и образна диагностика в кард...

Atorvastatin (Аторвастатин Екофарм) създаде публикация
2015
Дни на Ехокардиографията - София 2015г.
Дни на Ехокардиографията - София 2015г.

На 17 и 18.04.2015г. в хотел Хилтън София Работната Група по Ехокардиография ще проведе Дни на Ех...

Atorvastatin (Аторвастатин Екофарм) създаде публикация
2015
IV Научна конференция на Българска сърдечна и съдова асоциация (БССА)
IV Научна конференция на Българска сърдечна и съдова асоциация (БССА)

Тя ще се проведе от 27 – 29 март 2015 г., Варна, кк Златни пясъци, конферентен център на хотел Ин...