За нас

Ecodorm (Еkoдорм) е препарат за краткосрочно лечение на преходно безсъние, затруднено заспиване, нощно и ранно събуждане. Дава добър ефект при причинно-обусловено или хронично безсъние, както и при проблеми със съня, свързани с психични нарушения.
 

Еcodorm (Zopiclone) e препарат, който скъсява времето за заспиване, намалява събужданията през нощта, подобрява продължителността и качеството на съня. Има  доказан ефект при причинно-обусловено или хронично безсъние. Формата е zopiklone 7,5 мг х 10.  

Зопиклон принадлежи към по-нова група сънотворни средства - циклопиролоновите съединения. Отличава се с бързо начало на действие, дължащо се на свързването му с бензодиазепиновите рецептори. Механизмът му на действие, обаче, е различен от този на бензодиазепините. Зопиклон се свързва с висок афинитет и специфичност към GABAA рецепторите в мозъка.

  • Зопиклон се абсорбира бързо, достигайки пикови плазмени нива след 0,5 до 1,5 часа
  • Притежава кинетика от първи ред, с линейна зависимост между плазмената концентрация и дозата в диапазона от 5 до 15 мг
  • Почти 100% от една доза зопиклон се елиминира в рамките на 24-48 часа
  • Рискът от зависимост е минимален при лечение, по-кратко от 4 седмици

ДОЗИРОВКА:

За възрастни: 1 таблетка Екодорм непосредствено преди лягане.

При пациенти с бъбречни или чернодробни смущения, както и при възрастни пациенти, се препоръчва се начална доза от 3,75 мг  (1/2 таблетка). Ако е необходимо, дозата може да се увеличи внимателно до 7,5 мг в зависимост от реакцията на пациента. 

 

По специално лекарско предписание - зелена рецепта

Ecodorm (Екодорм) dashboard.own_post_posted
2015
Ecodorm (Екодорм) dashboard.own_post_posted
2014
Екодорм е сънотворно средство за бързо и краткотрайно действие (средство, предизвикващо сън) с химическа структура, различна от тази на използваните досега сънотворни средства (клас циклопиролони). Освен че предизвиква сън и облекчава безпокойството, Екодорм също притежава антиконвулсивно действие и облекчава напрежението в мускулите.

Публикации

V­III Регионална среща по Неврология и Спешна медицина за Северна и Североизточна България на 14 март 2015 г.
V­III Регионална среща по Неврология и Спешна медици...
Статия
Всеки трети страда от нарушения на съня
Всеки трети страда от нарушения на съня
Статия
Ecodorm (Екодорм) dashboard.own_post_posted
2014