Клиника по нервни болести
Клиника по нервни болести
9820, Смядово, България, ул. Крайпътна 1