Последователи
д-р Николай Йорданов Тошев
д-р Николай Йорданов Тошев
Акушерство и гинекология
д-р Надежда Стивасарска
д-р Надежда Стивасарска
Акушерство и гинекология
д-р Татяна Маринова Михова
д-р Христо Стойнов Тъмнев
д-р Христо Стойнов Тъмнев
Акушерство и гинекология
1 2