За нас

​Катедрата е основана през 1946 г. заедно с Клиниката по инфекциозни болести към Медицински факултет в София.

Катедрата е основана през 1946 г. заедно с Клиниката по инфекциозни болести към Медицински факултет в София. През 1950 г. влиза в състава на Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология, а през 1961 г. се обособява като самостоятелна Катедра. От 1972 г. до 199 1г. Катедрата е в състава на Научния институт по заразни и паразитни болести към Медицинска академия. През 2001 г. Катедрата за първи път получава собствена леглова база в лицето на Клиниката по инфекциозни, паразитни и тропически болести към Университетска болница “Св. Иван Рилски”. През 2002 г. обединената Катедра по инфекциозни болести и епидемиология е разсформирована и на базата на клиниката по инфекциозни болести се създава Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина. По-късно Катедрата е на базата на Университетска МБАЛ “Св. Иван Рилски”.

Във ВМИ-София през 1970 г. е поставено началото на преподаването по клинична паразитология на студенти по медицина V-ти курс, а през 1974 г. по тропическа медицина и на стажант-лекари. До 1991 г. учебно-преподавателската дейност се осъществява в катедрата по паразитология и тропическа медицина с клиника по тропически и паразитни болести, в структурата на НЦЗПБ.

В лабораторията “Медицинска паразитология” се извършва специализирана диагностика на паразитози – морфологична, културелна, санитарно-паразитологична и имунодиагностика на материали от хора и от външна среда, съгласно действащите нормативни документи и разпореждания на МЗ. В нея има обособени два сектора – морфодиагностика и серодиагностика.

В морфодиагностичния сектор се извършва микроскопска диагностика на чревни, кръвни и тъканни протозои и хелминти чрез качествени и количествени нативни, обогатителни и културелни методи. Извършва се и частична санитарно-паразитологична диагностика на проби от външна среда – животински продукти (месо и местни колбаси), кяато се дава оценка на опаразитеността им с трихинелни ларви. Осъществява се изследване на хирургичен материал (оперативно отстранени ехинококови кисти), като се определя тяхната фертилност, инвазиоспособност и виталност.

В сектора по серология се осъществява имунодиагностика на ехинококозата, токсоплазмозата, трихинелозата и други паразитози с помощта на методите РПХА, РИФ, ЕЛИЗА.

Акценти от IX Национален конгрес по инфекциозни болести
default image
Акценти от IX Национален конгрес по инфекциозни болести

Ръководители на Българско дружество по инфекциозни болести - проф. Татяна Червенякова, проф. Мари...

Публикации

Акценти от IX Национален конгрес по инфекциозни болести
Публикация
Акценти от IX Национален конгрес по инфекциозни болести