За нас

Основна цел на НЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

С дейността си Националната здравноосигурителна каса цели подобряване на качеството на живота на българските граждани чрез регулиране и повишаване на социалната, здравната и икономическата ефективност на разходите за здравеопазване; подобряване на качеството на предоставените услуги и на равнопоставеността при тяхното използване; въвеждане на механизми за достойно заплащане на медицинските специалисти, както и положителна промяна в отношенията между лекар и пациент.

Националната здравноосигурителна каса изпълнява следните функции:

 • Осъществява задължителното здравно осигуряване;
 • Участва в преговорите и в подписването на Националния рамков договор (НРД) с представителите на съсловните организации на лекарите и стоматолозите;
 • Гарантира достъпност и равнопоставеност при обезпечаването на осигурените лица с медицинска помощ в рамките на гарантиран пакет услуги, както и пълно или частично заплащане на лекарствените средства по списъците в НРД;
 • Прави анализи и предложения за вида и обема медицинска помощ, по видове медицински дейности и стойността им;
 • Управлява резерва от средства на НЗОК и разпределя паричните средства на НЗОК към районните здравноосигурителни каси за осъществяване на задължителното здравно осигуряване;
 • Разработва годишен бюджет на НЗОК и се отчита за изпълнението му;
 • Разработва модели за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ;
 • Изгражда, развива и управлява национална информационна система за нуждите на задължителното здравно осигуряване;
 • Сключва договори за заплащане на лекарствени средства и консумативи с производители, доставчици и аптеки по списъци на лекарствени средства, утвърдени в НРД;
 • Осъществява международна дейност на основата на двустранно и многостранно сътрудничество, и администрира проекти, по които НЗОК е страна;
 • Системно информира осигурените лица за мерките по опазване и укрепване на здравето им;
 • Осъществява медицински и финансов контрол върху задължителното здравно осигуряване.
Д-р Александър Златанов кани на среща Българския лекарски съюз
Д-р Александър Златанов кани на среща Българския лекарски съюз

Председателят на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) д-р Алекса...

НЗОК ще заплати всички дейности, извършени през декември 2021 г. от болниците
НЗОК ще заплати всички дейности, извършени през декември 2021 г. от болниците

Във връзка със запитвания от лечебни заведения, оказващи болнична медицинска помощ, Националната ...

НЗОК обяви безплатните лекарства за домашно лечение при COVID-19
НЗОК обяви безплатните лекарства за домашно лечение при COVID-19

Във връзка със заседание на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти о...

НЗОК регламентира облекчени условия за сключване на договор за диагностика, лечение и проследяване на Covid-19 в извънболничната помощ
НЗОК регламентира облекчени условия за сключване на договор за диагностика, лечение и проследяван...

На районните здравноосигурителни каси (РЗОК) е дадено указание, при заявено желание от страна на ...

Публикации

Д-р Александър Златанов кани на среща Българския лекарски съюз
Д-р Александър Златанов кани на среща Българския лек...
Публикация
НЗОК ще заплати всички дейности, извършени през декември 2021 г. от болниците
НЗОК ще заплати всички дейности, извършени през деке...
Публикация
НЗОК предлага анекс към НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г.
НЗОК предлага анекс към НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г.

Във връзка с очаквана поредна вълна и повишена заболеваемост от COVID-19 Националната здравноосиг...

Заявени плащания за хоспитализации по повод COVID-19
Заявени плащания за хоспитализации по повод COVID-19

В продължение на поетите ангажименти от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК...

Облекченият режим за отпускане на лекарства за домашно лечение, заплащани от НЗОК, се удължава
Облекченият режим за отпускане на лекарства за домашно лечение, заплащани от НЗОК, се удължава

Във връзка с удължаване на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13....

НЗОК предприе мерки да не се прекъсва лечението на пациенти с хепатит B
НЗОК предприе мерки да не се прекъсва лечението на пациенти с хепатит B

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило писмо от упълномощен представител на п...

НЗОК: Заявления могат да се подават и дистанционно
НЗОК: Заявления могат да се подават и дистанционно

Поради обявеното извънредно положение в страната, породено от пандемията от коронавирус и за да с...

Kак хроничнo болните ще получават лекарствата си в условия на извънредно положение
Kак хроничнo болните ще получават лекарствата си в условия на извънредно положение

Във връзка със зачестили въпроси от здравноосигурени граждани за начина, по който хронично болнит...

На онкоболните ще се оказва лечение в пълен обем
На онкоболните ще се оказва лечение в пълен обем

Разпоредени мерки по обслужване и лечение на онкоболни пациенти Във връзка със Заповед № РД-09-31...

НЗОК въвежда облекчено отпускане на лекарства по протоколи
НЗОК въвежда облекчено отпускане на лекарства по протоколи

Във връзка с въведеното в България извънредно положение и с цел избягване на напрежение и струпва...

Д-р Дечев: Болниците с равен достъп до обществения ресурс!
Д-р Дечев: Болниците с равен достъп до обществения ресурс!

Във връзка със запитвания от редица медии до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за изне...

НЗОК: Всички интерпретации преди разглеждането и окончателното приемане на НРД са несъстоятелни
НЗОК: Всички интерпретации преди разглеждането и окончателното приемане на НРД са несъстоятелни

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) няма да допусне да се приемат в НРД текстове, които ...

НЗОК предоставя на своя сайт бърз достъп за ползваните здравни услуги
НЗОК предоставя на своя сайт бърз достъп за ползваните здравни услуги

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предлага нова услуга на здравноосигурените лица. На ...

НЗОК и синдикатите подписаха осмия за системата Колективен трудов договор
НЗОК и синдикатите подписаха осмия за системата Колективен трудов договор

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) днес, 13 август 2019 г., беше подписан осмият за с...

НЗОК ще се произнесе в срок по откази от Фонд „Лечение на деца“
НЗОК ще се произнесе в срок по откази от Фонд „Лечение на деца“

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) постъпиха окончателни съдебни решения, с които се ...

НЗОК предлага облекчаване на процедурата при лечението на деца
НЗОК предлага облекчаване на процедурата при лечението на деца

Изпълнявайки поетите ангажименти към Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ на среща, с...

Къде се подават документи в НЗОК за лечение на деца и възрастни
Къде се подават документи в НЗОК за лечение на деца и възрастни

Във връзка със запитвания от граждани в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) къде биха мо...

НЗОК ще съдейства за облекчаване на процедурата по кандидатстване за лечение
НЗОК ще съдейства за облекчаване на процедурата по кандидатстване за лечение

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) беше домакин на среща, състояла се днес, 26 юни 2019...

Къде може да получавате информация от Специализираните комисии за лечение на деца и възрастни
Къде може да получавате информация от Специализираните комисии за лечение на деца и възрастни

Във връзка със запитвания от граждани в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) къде могат д...

НЗОК вдига цените на пътеките за деца
НЗОК вдига цените на пътеките за деца

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) на свое заседание на 27 ма...

НЗОК плати на договорните си партньори преди Великден
НЗОК плати на договорните си партньори преди Великден

Преди великденските празници Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е утвърдила здравноосиг...

НЗОК за първи път разреши лечение на спинална мускулна атрофия със спинраза у нас
НЗОК за първи път разреши лечение на спинална мускулна атрофия със спинраза у нас

Днес, 18.04.2019 г., 18 дни откакто функциите на Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) към Мини...

НЗОК поема от днес функциите на Фонда за лечение на деца и на Комисията за лечение в чужбина
НЗОК поема от днес функциите на Фонда за лечение на деца и на Комисията за лечение в чужбина

Днес, 01.04.2019 г., функциите на Фонда за лечение на деца към Министерството на здравеопазването...

Издаването на ЕЗОК се забавя по технически причини
Издаването на ЕЗОК се забавя по технически причини

Поради технически причини, независещи от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), заявленият...

НЗОК навърши 20 години
НЗОК навърши 20 години

Днес (15 март 2019 г.) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отбелязва 20 години от своето...

Oт 2300 аптеки, договорни партньори на НЗОК, уведомления за затваряне са подали 38
Oт 2300 аптеки, договорни партньори на НЗОК, уведомления за затваряне са подали 38

Във връзка със запитвания от национални медии за броя на аптеките, които са уведомили районните з...

НЗОК: Възможно е да се възстанови цената на неврологична пътека
НЗОК: Възможно е да се възстанови цената на неврологична пътека

По инициатива на Сдружението на общинските болници в България (СОББ), в Централното управление на...

Подписан е Анекс към НРД за денталните дейности за 2018 г.
Подписан е Анекс към НРД за денталните дейности за 2018 г.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Управителният съвет на Българс...