Последователи
Екатерина Енчева Върбанова
Екатерина Енчева Върбанова
Студент по обществено здраве
Д-р Нина Недева
Д-р Нина Недева
Ендокринология и болести на обмяната
Атанас Тошев
Атанас Тошев
Студент по фармация
Петър  Стефанов
Петър Стефанов
Студент по фармация
д-р Ваня  Георгиева
д-р Ваня Георгиева
Ендокринология и болести на обмяната
Страhил Василев
Страhил Василев
Студент по медицина
д-р Евгения Иванова
д-р Евгения Иванова
Общопрактикуващ лекар
...