Последователи
Д-р Нина Недева
Д-р Нина Недева
Ендокринология и болести на обмяната
Теодора Христова Жилева
Атанас Тошев
Атанас Тошев
Студент по фармация
Емине Хасан Нури
Петър  Стефанов
Петър Стефанов
Студент по фармация
д-р Ваня  Георгиева
д-р Ваня Георгиева
Ендокринология и болести на обмяната
Страhил Василев
Страhил Василев
Студент по медицина
д-р Евгения Иванова
д-р Евгения Иванова
Общопрактикуващ лекар
маг.-фарм. Веселка Гаврилова
д-р Радка Иванова Петрова
д-р Росен  Петров
д-р Росен Петров
Акушерство и гинекология
Илия Милошовски
Илия Милошовски
Студент по медицина
Теменужка Татова
Д-р Еми Джиханова
Д-р Еми Джиханова
Ендокринология и болести на обмяната
Десислава Александрова Стоянова
1 2 3 4 5 ... 9