Главна страница

За нас

Компютърната томография (скенер) е рутинно изследване с голяма диагностична стойност. При него рентгенови лъчи, насочени в тънък слой, преминават през тялото и се улавят от детектори, което формира образ на цели анатомични зони и органи. Получават се образи от гръден кош, корем, глава и крайници.

Компютърната томография (скенер) е рутинно изследване с голяма диагностична стойност. При него рентгенови лъчи, насочени в тънък слой, преминават през тялото и се улавят от детектори, което формира образ на цели анатомични зони и органи. Получават се образи от гръден кош, корем, глава и крайници.