За нас

Българският лекарски съюз (БЛС) е създаден през 1901 г. и е втората професионална организация на лекарите в света, след английската.

Задачата на организацията в началото е била да защитава интересите на лекарското съсловие и да определя техните хонорари. Постепенно нейната роля и функции се разширяват и тя прераства във важен фактор за организиране на медицинската помощ в страната.

Днес Българският лекарски съюз продължава да отстоява интересите на съсловието, които са интереси и на цялото общество - тревожи се от липсата на политическа воля, която да изведе докрай здравната реформа, безпокои се от липсата на ясна стратегия за развитието на здравеопазването в България, както и от големия брой български лекари, избрали да продължат професионалната си реализация в чужбина. Това предпоставя редица срещи, разговори, дискусии с Министерството на здравеопазването, с едноименната парламентарна комисия, с научни и обществени организации, както и изготвянето на проекти за промени в съществуващите закони за съсловните организации, закона за здравето, закона за лечебните заведения и др.

През 2013 г. юридическият отдел на БЛС е извършил сериозна дейност, свързана с подготовката, преговорите, мониторинга и проблеми по приложението на НРД, бюджета и актове на НЗОК, законодателството и подзаконовата нормативна база на институции, свързани със здравното осигуряване. Приети са и:

- проект за допълнение и изменение на Устава на БЛС,

- Общи Правила за добра практика (приети от БЛС и утвърдени от министър на здравеопазването),

- Кодекс на професионалната етика на лекарите в България (приет и публикуван в Държавен вестник).

- Проект на Устав на Балканска медицинска федерация.

- Споразумение с политически партии за законодателни ангажименти в системата на здравеопазването.

Чрез добрите контакти, изградени с международните организации, чийто член е БЛС, се изучава и чуждестранният опит в областта на управление на здравеопазването, търсят се практиките на лекарските камари в системата на продължаващото обучение и квалификация, изработване на правилата за добра практика и остойностяване на медицинския труд.

15 фев
14 фев
12 фев
16 яну

Публикации

БЛС публикува проекта на НРД 2018 за медицинските дейности
БЛС публикува проекта на НРД 2018 за медицинските де...
Статия
Отчитането на касовите бележки - само по електронен път
Отчитането на касовите бележки - само по електронен ...
Статия
12 яну
12 яну
Преговорите за НРД 2018 на светло - болнична помощ
дискусия

Групи

Преговорите за НРД 2018 на светло - болнична помощ
Преговорите за НРД 2018 на светло - болнична помощ
Дискусия
Преговорите за НРД 2018 на светло - извънболнична помощ
Преговорите за НРД 2018 на светло - извънболнична помощ
Дискусия
11 яну
Преговорите за НРД 2018 на светло - извънболнична помощ
дискусия
5 яну
3 яну
IN MEMORIАM
Публикация