доц. Катя Николова Тодорова, дм
доц. Катя Николова Тодорова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
доц. Николай Николов, дм
доц. Пламен Гацов
доц. Пламен Гацов
Вътрешни болести
проф. Димитър Господинов
проф. Димитър Господинов
Кожни и венерически болести
д-р Венцислав Грозев
доц. Николай  Колев
д-р Галинка Павлова
д-р Галинка Павлова
Ушно-носно-гърлени болести
доц. Сашка Михайлова-Микова, дм
доц. Людмил Терзиев, дм
доц. Людмил Терзиев, дм
Клинична алергология
гл. ас. Людмила Нейкова
гл. ас. Людмила Нейкова
Клинична токсикология
Невена Цачева
Невена Цачева
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Живко Сиромахов
доц. Христина  Николаева Видинова, дм
доц. Христина Николаева Видинова, дм
Очни болести / Офталмология
проф. Асен Гудев, дм
проф. Мария Манова
проф. Мария Манова
Нервни болести / Неврология
проф. Стефан  Горанов дмн
проф. Стефан Горанов дмн
Клинична хематология
проф. Екатерина  Хаджипетрова
проф. Екатерина Хаджипетрова
Нервни болести / Неврология