доц. Николай Николов, дм
доц. Пламен Гацов
доц. Пламен Гацов
Вътрешни болести
д-р Венцислав Грозев
д-р Галинка Павлова
д-р Галинка Павлова
Ушно-носно-гърлени болести
Невена Цачева
Невена Цачева
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Живко Сиромахов
доц. Христина  Николаева Видинова, дм
доц. Христина Николаева Видинова, дм
Очни болести / Офталмология