Описание

"Медицински център І ЕООД Долни Дъбник " се намира в идеалния център на община Долни Дъбник. Той съществува от 2000 г., като обслужва жителите и гостите на общината.

Центърът  разполага с новоизградени помещения, които са в пълно съответствие с изискванията на РЗИ и РЗОК. "МЦ І ЕООД -Долни Дъбник" е оборудван с необходимите за дейността си апаратура и консумативи. На разположение на пациентите са специалисти по хирургия, педиатрия, кардиология, очен лекар, физиотерапевт и акушер-гинеколог. Лекарите работят по утвърден от РЗОК-Плевен график. Лекуват се приоритетно здравоосигуени пациенти, както и неосигурени, но по определени правила. Голяма част от специалистите работят и в заведения за болнична помощ, което улеснява своевременната хоспитализация в лечебно заведение на нуждаещите се пациенти.  В центъра функционира модерна Клинична лаборатория, която предлага пълен обем на лабораторни изследвания.  

Медицински център І ЕООД -Долни Дъ...
Апаратурата, с която разполага цен...