Отделение по обща хирургия
Отделение по обща хирургия
4000, Пловдив, България, бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 126