Отделение по вътрешни болести с ревматологичен сектор

Отделение по вътрешни болести с ревматологичен сектор

4000, Пловдив, България, бул. Цар Борис Трети Обединител 126