Отделение по вътрешни болести с ревматологичен сектор
Отделение по вътрешни болести с ревматологичен сектор
4000, Пловдив, България, бул. Цар Борис Трети Обединител 126