За нас

СБАЛ “Йоан Павел” - София e първата частна специализирана хематологична болница в България.

СБАЛ “Йоан Павел” - София e първата частна специализирана хематологична болница в България. В нея се извършват диагностика и лечение на всички видове кръвни заболявания при възрастни пациенти (над 18г.):

  • Анемии
  • Нарушения на кръвосъсирването
  • Болести на лимфните възли
  • Болести на костния мозък
  • Нарушения на имунитета

В болницата се провежда химеотерапия, таргетна терапия и имунотерапия на заболяванията на кръвта, костния мозък и лимфните възли.

СБАЛ “Йоан Павел” си сътрудничи с консултанти от водещи европейски хематологични клиники, като Университетска болница “Гросхаден” – Мюнхен, Университетска болница – Вюрцбург и Каролински хоспитал – Стокхолм.

Извършват се консултации при всички видове кръвни заболявания.

СБАЛ Йоан Павел

Болницата има договор с НЗОК и приема болни с направление за хоспитализация.


Работи по следните клинични пътеки :

  • Клинична пътека № 251 - Левкемии
  • Клинична пътека № 252 - Лимфоми
  • Клинична пътека № 253 - Хеморагични диатези и Анемии

СБАЛ Йоан Павел създаде публикация
2014

Публикации

СБАЛ "Йоан Павел" - видео
СБАЛ "Йоан Павел" - видео
Публикация