Последвани
д-р Златко Кироваков
д-р Златко Кироваков
Акушерство и гинекология
Д-р Александър Серафимов
Д-р Александър Серафимов
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Йордан Цветанов Христов
д-р Йордан Цветанов Христов
Ортопедия и травматология
д-р Мария Хрисчева - Джопова
д-р Мария Хрисчева - Джопова
Нервни болести / Неврология
д-р Мая Радева
д-р Мая Радева
Вътрешни болести