Последователи
Даниел Петков Динев
Даниел Петков Динев
Студент по медицина
Д-р Ирен Василева Богева-Цолова
Д-р Ирен Василева Богева-Цолова
Пластично-възстановителна и естетична хирургия
д-р Елица Петрова
д-р Елица Петрова
Обща и клинична патология
Д-р Семра Джефер Мустафа
Д-р Семра Джефер Мустафа
Ендокринология и болести на обмяната
Илия Милошовски
Илия Милошовски
Студент по медицина
Камелия Йорданова Минчева
Камелия Йорданова Минчева
Операционна и превързочна техника
Рени Еремиева
Рени Еремиева
Студент по медицина
Ния Стоенчева
Ния Стоенчева
Студент по медицина
д-р Саня Любенов
д-р Саня Любенов
Акушерство и гинекология
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Д-р Десислава Джорова
Д-р Десислава Джорова
Медицинска онкология
Диана Вълковска
Диана Вълковска
Студент по медицина
Ралица Велева
Ралица Велева
Студент по медицина