Главна страница

За нас

В клиниката се състои от стационар и ПКК. Годишно в нея се извършват около 2000 операции. Тя е уникална за страната поради това, че тук се извършват в пълен обем всички оперативни интервенции при малформативни уропатии- хипоспадия, крипторхизъм, аномалии на PUS и VUS и др.

В клиниката приоритетно се работи онкоурология на европейско ниво, тя е водеща за страната по брой радикални простатектомии и добри следоперативни резултати при пациенти с карцином на простатата. Рутинно се работи голямата хирургия при карцином на пикочен мехур - цистектомия с всички видове деривация на урината с предимство ортотопичен мехур по метода на Щудер.

В пълен обем рутинно се работи трансуретрална хирургия на уретра, пикочен мехур и простата и ендоскопска хирургия на горните пикочни пътища. Част от лекарите работещи в клиниката ефективно прилагат ЕКЛТ за лечение на БКБ.

Клиниката оказва учебно-методична и лечебна помощ на болничните заведения в североизточния регион.

Тя е база за следдипломна квалификация по урология, като провежда индивидуални и групови курсове включени в програмата за продължаващо следдипломно обучение; тя е база и за обучение на студентите по медицина.

В клиниката се извършва научно изследователска дейност с въвеждане на нови оперативни методи, публикации в наши и чужди списания, участие във всички научни форуми у нас; на европейски и световни конгреси.

Клиниката е инициатор и организатор на ежегодни Варненски урологични дни с международно участие.

Разполага с 30 легла, три операционни зали - едната за ендоскопски манипулации и операции.

Клиника по урология създаде публикация
2014

Публикации

Програма ХХVI-ти Варненски Урологични Дни 18-20 Септември 2014
Публикация
Програма ХХVI-ти Варненски Урологични Дни 18-20 Септември 2014