Описание

Две трети от онкологично болните пациенти съобщават за болка свързана със заболяването им. С напредване на болестта, болката става водещо оплакване – при над 95% от болните, но въпреки това, проучвания от редица европейски страни доказват, че болката не е лекувана адекватно при 56-82.3% от случаите.

БОЛКА

         Неприятно сетивно или емоционално изживяване, свързано с действително или възможно увреждане на тъканите (Определение на Международната асоциация за изследване на болката).

ПРИНЦИПИ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНАТА БОЛКА:

       1. Редовно приложение на лекарствата, а не само при нужда.

       2. Използване на най–неинвазивните пътища на приложение, като се предпочита пероралния или трансдермалния.

       3. Стартиране с ниски дози. При наркотичните аналгетици се прилага постепенно повишаване на дозата до постигане на задоволителен ефект.

       4 .„Титриране“ на дозата и честотата на приложение, за да се максимизира ефекта или намали риска от нежелана лекарствена реакция.

"АНАЛГЕТИЧНА СТЪЛБА“ – СТАНДАРТИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА КАНЦЕРОГЕННА БОЛКА НА СЗО:

 • Първо стъпало - Не-опиоиди + Адюванти;
 • Второ стъпало - Слаби опиоиди + Не-опиоиди + Адюванти;
 • Трето стъпало - Силни опиоиди + Не-опиоиди + Адюванти.

ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА:

 • Не-опиоиди (монопрепарати) - Acetysal, Ibudolor, Proalgin, Paracetamax;
 • Не-опиоиди (комбинирани) - Benalgin, Aceffein, Sedalgin Neo;
 • Опиоидни аналгетици – Victanyl TDS, Buprenorphin Actavis TDS, Oxycodone Actavis prl tb, Oxycodone Actavis caps;
 • Адювантни (NMDA рецепторни антагонисти; Антидепресанти; Антиконвулсанти; Мембранни стабилизатори; Алфа-2 агонисти; Калцитонини бифосфонати; Глюкокортикостероиди).

        

ЗАЩО ИЗБИРАМЕ ОПИОИДИ, КОГАТО ГОВОРИМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КАРЦИНОМНА БОЛКА:

А/ Лекарствени средства с незабавно освобождаване – Oxycodone Actavis caps 10mg, Oxycodone Actavis caps 20mg:

       1. Остра ("пробивна") болка;

       2. Начална терапия на хронична болка;

       3. При „спешна“ терапия;

       4. При определени пациенти може да се използва продължително време.

 

Б/ Лекарственисредства с удължено освобождаване: Oxycodone Actavis prl tabl 10mg, 20mg, 40mg; Victanyl 50 mcg/h,75mcg/h, 100 mcg/h; Buprenorphin Actavis 35 mcg/h, 52,5 mcg/h, 70 mcg/h:

       1. Висока степен на лекарствена безопасност;

       2. Нисък риск от зависимост и абстиненция;

       3. Прецизно титриране на дозата при продължително приложение;

       4. Щадяща терапия;

       5. Дискретност при употреба;

       6. Лесно приложим от медицински сестри и болногледачи.

 

ТРАНСДЕРМАЛНИ ПЛАСТИРИ - МОЩНО, НАДЕЖНО ОБЕЗБОЛЯВАЩО СРЕДСТВО В ХАРМОНИЯ С МОДЕРНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПО СВЕТА:

 1. Неинвазивен (щадящ) пациента метод за обезболяване;
 2. Осигурява значителни ползи пред пероралните и инжекционни лекарствени форми;
 3. Запазва качеството на живот на пациента с режим на дозиране на всеки 72 часа;
 4. Контролирана скорост на освобождаване на активното вещество, благодарение на модерна матрична система;
 5. Гарантира стабилни плазмени нива;
 6. Облекчава болногледачите, пациентите и семейството;
 7. По-слабо изразен запек, в сравнение с оралните опиоиди;
 8. По-слабо изразено гадене и повръщане;
 9. По-лесно придържане към назначеното лечение;
 10. Увеличени предпочитания от страна на болните и техните близки.

 

Брошура Oxycodone Actavis PRT&caps, Buprenorphin Actavis, Victanyl
"VII Национална конференция за лечение на болката с международно участие"; 12 - 14 Юни 2014, Хисаря. Конференцията се провежда под председателството на Проф. д-р Иван Смилов. Д-р Е.Райчева (Началник ОАИЛ, СБАЛО-ЕАД) изнесе лекция на тема "Съвременно лечение на канцерогенна болка". . На щанда на Actavis делегатите получиха актуална информация за новите възможности при лечение на ракова болка - Oxycodone Actavis, Buprenorphin Actavis
Д-р Е.Райчева - ролята на опиоидите при лечение на ракова болка според насоките на СЗО
Втора годишна конференция на БАМО, Юни 2014, гр. София. Организирана от Българската асоциация по медицинска онкология под председателството на Проф. д-р Константа Тимчева. Открита от кмета на град София госпожа Йорданка Фандъкова. Д-р Николай Йорданов (Началник отделение по палиативни грижи, КОЦ Враца) изнесе лекция на тема "Съвременни възможности за обезболяваща терапия - нови хоризонти". . Д-р Никола Йорданов, КОЦ Враца
Д-р Йорданов - предимства на трансдермалните матрични системи Buprenorphin Actavis и Victanyl, иновативен метод за облечаване на канцерогенна болка
"XII Национална конференция по медицинска онкология"; 24 - 26 Април 2014, София. Организирана от Българското онкологично дружество с председател Проф. д-р Асен Дудов. Член кор. проф. д-р Мила Власковска - лекция "Специфично повлияване на болковите механизми при ракова и посттравматична болка". Д-р Николай Йорданов КОЦ Враца - лекция "Как осигуряваме качеството на живот на онкоболните с хронична болка". . Член кор. проф. д-р М.Власковска, Катедра Фармакология при МУ София
Д-р Н.Йорданов - проучване относно подобряване качеството на живот на онкологично болни пациенти след назначаване на опиоидни аналгетици за облекчаване на канцерогенната болка
"V-а Национална онкологична конференция - МОРЕ 2014", 9 - 11 Октомври 2014 г., Варна.. На 9 Октомври 2014 г. Доц. д-р Калев откри официално МОРЕ 2014.
Д-р Иглика Михайлова, СБАЛО София получава Втората национална награда за принос в българската клиничната онкология - статуетка с образа на древнотракийския бог Дарзалас, покровител на Одесос.
Много лекари и фармацевти посетиха модерния щанд на Актавис - най-голямата фармацевтична компания в България (в опаковки и производствени мощности).
Специални поздрави към организаторите и делегатите на МОРЕ 2014 поднесе Хилда Казасян.
"VIII-а Национална научно - практическа конференция по болнична фармация"; 24 - 26 Октомври 2014г., Несебър. VIII-ата Национална конференция по борнична фармация се проведе под мотото "Европейски насоки в развитието на болничната фармация". Проведе се и отчетно - изборно събрание, което избра и новия председател на Асоциацията на болничните фармацевти - маг.фарм. Велина Григорова. Над 170 фармацевти, работещи в болнични аптеки, посетиха годишната конференция в Несебър.
Фармацевтите проявиха интерес към Oxycodone Actavis caps и Buprenorphine Actavis Трансдермални пластири - нова алтернатива в обезболяването на оноколично болни пациенти.
Маг. фарм. Велина Григорова - новият председател на Асоциацията на болничните фармацевти по време на офичиалната вечеря.
"X-а Научна конференция на ДСОПЛ", 21 Февруари 2015г., гр.София. За десети, юбилеен път се проведе среща на Дружеството на софийските ОПЛ. Делегатите бяха привествани с поздравителен адрес от Министър на здравеопазването д-р Петър Москов. В модул "Онкология" д-р Райчева изнесе лекция "Принципи на лечение на хроничната онкологична болка".. Д-р Райчева, Началник ОАИЛ към СБАЛО, гр.София запозна присъстващите с основните принципи на контрол на хроничната болка и новите медикаменти - Buprenorphin TDS, Oxycodone caps.
Лекцията предизвика много въпроси относно начина на изписване на опиоидни аналгетици, достъпа на пациентите до тези медикаменти, правила за комбиниране на опиоиди, ротация, оценка на обезболяващия ефе
На инфомационния щанд на Актавис ЕАД делегатите разполагаха с брошури за обезболяваща терапия и дозови калкулатори за Buprenorpphin Actavis TDS, Victanyl TDS и Oxycodone Actavis caps, PRT.
IV-а Национална Конференция по Онкологична Фармация, 6 - 8 Март 2015г., гр.София. Конференцията премина при изключителен интерес - богата научна програма, със специалното участие на Клаус Майер (Президент на ESOP), Проф. Д-р Г.Михайлов дм (СБАЛХЗ София), научни презентации за новостите в обезболяването в онкологията - д-р Н.Йорданов (КОЦ Враца), Европейски стандарти за работа с цитостатици и др.. Д-р Н.Йорданов, Член на Европейската Асоциация по Палиативни грижи представи нов начин за контрол на "пробивна"болка - Oxycodone caps и подробности за Buprenorhin Actavis трасдермални пластири.
Делегатите получиха специализирана информация за новите възможности за контрол на карциномна болка.
Маг.Фарм.Клаус Майер, президент на ESOP сподели опита на Европейската болнична фармация за безопасно и ефективно приготвяне на цитостатици в болничните аптеки.
Честит празник, уважаеми специалисти по здравни грижи от СБАЛОЗ ЕООД, гр. София!. На 21 Май 2015г. в конферентната зала на СБАЛОЗ ЕООД, гр. София се проведе тържество по случай 12-и Май - Международен ден на сестринството и 10-годишния юбилей на Дружеството на професионалистите по здравни грижи в СБАЛОЗ ЕООД, гр. София.. В прекрасна атмосфера, под аплодисментите на гостите и под звуците на Химна на медицинските сестри бяха посрещнати всички специалисти по здравни грижи.
Специален поздравителен адрес беше изпратен от кмета на град София - госпожа Йорданка Фъндъкова.
Г-жа Попова - Председател на ДПЗГ благодари от името на всички на Главната медицинска сестра - госпожа Диана Иванова за всеотдайността, трудолюбието и ентусиазма през годините.
Награда получи и Александра Йовановска, старши рентгенов лаборант.
Детски танцов състав от читалище "Младост", гр. София зарадва празнуващите с прекрасни народни песни и танци.
Трета годишна научна конференция на БАМО, 19 - 20 Юни 2015, гр. София. За поредна година Българската Асоциация по Медицинска Онкология запозна онколозите в България съсъ световните достижения при лечението на солидни тумори, докладвани на ASKO, Чикаго 2015. Конференцията, председателствана от Проф. д-р К.Тимчева премина при изключителен интерес. . На 19 Юни 2015г. г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на гр. София тържествено откри Третата годишна конференция на БАМО в присъствието на онколози от цялата страна.
Огромен интерес предизвикаха лекциите на световни гост-лектори като Проф. Карл Хьорман - Манхайм, Германия, Проф. Луиджи Манси - Неапол, Италия, Проф. Роберто Лабианка - Бергамо, Италия.
Сериозни дискусии предизвикаха теми като имунотерапия, разкриването на "генетичен подпис" за индивидуализиране на лечението и др.
В изложбената част гостите на мероприятието имаха възможност да се запознаят с модерните методи в обезболяването - трансдермалните пластири, дискутираха се възможности за запазване фертилността и др.